Inwoners van Lelystad hebben de tweede nieuwsbrief over het nieuwe inzamelen ontvangen. In deze nieuwsbrief worden inwoners geïnformeerd over de uitkomsten per buurt en op welke manier de afvalinzameling per buurt gaat veranderen.