Uit de bevindingen over 2017 en de voorlopige resultaten van 2018 blijkt dat de investeringen die de gemeente doet op het gebied van de re-integratie, hun vruchten afwerpen. Het Werkbedrijf heeft alleen in 2017 al 344 plaatsingen op betaalde arbeid gerealiseerd. Met de gecombineerde inspanningen van de gemeente en het Werkbedrijf Lelystad wordt daarom ook voor 2019 ingezet op de voortzetting van dit beleid. Voorts wordt in 2019 geƫxperimenteerd met nieuwe methodieken gericht op preventie van instroom en het terugdringen van de bestandsomvang van uitkeringsgerechtigden.