Het college van Lelystad onderzoekt op welke locaties in de bestaande stad het mogelijk is om woningen te bouwen. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en aan de ambitie om te groeien naar een gezonde, toekomstbestendige stad met meer dan 100.000 inwoners. Na verkennend onderzoek blijken acht locaties, verspreid over Lelystad, kansrijk te zijn om op korte termijn verder te onderzoeken en uit te werken. Omwonenden worden hierbij betrokken. Het college informeert de raad over deze locaties en het vervolgproces.