Op woensdag 11 december 2019 is het convenant vroegsignalering betaalachterstanden ondertekend. Met alle betrokken partijen werkt de gemeente Lelystad samen om inwoners met betaalachterstanden tijdig ondersteuning te bieden. Het gaat om inwoners die achterstanden hebben in het betalen van de vaste lasten. De uitvoerders werken samen onder de noemer Op tijd erbij-team. In januari 2020 gaat dit team van start.