Het college van Lelystad heeft dinsdag 9 april 2019 de kadernota 2020 - 2023 aan de raad aangeboden. In de kadernota stelt het college kaders voor die te maken hebben met de inhoudelijke uitgangspunten van het raadsprogramma en de inzet van financiƫle middelen. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting 2020-2023, die in het najaar wordt opgesteld.