De Maatschappelijke Agenda is er: een sociaal plan hoe we samen van Lelystad een stad maken waar iedereen mee kan doen en zich thuis voelt. De volgende stap is om de ambities uit te werken naar een Doe Agenda met concrete acties. Dit gebeurt tijdens werkateliers op 24 en 25 mei 2023. We nodigen inwoners van Lelystad van harte uit hieraan deel te nemen. De Maatschappelijke Agenda is uitgesplitst in 4 thema's. Per thema is er een werkatelier. De enige voorwaarde voor deelname is dat u als inwoner van Lelystad een belang hebt bij het onderwerp van de dag.