De jaarrekening en jaarverslag over 2019 is door het college aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling. Het resultaat valt € 2.272.000 negatief uit.