Het college van Lelystad heeft het verkeersbesluit 'wijzigen voetgangersgebied en bevoorradingstijden De Promesse en omgeving' op 9 juli 2019 vastgesteld. Hiermee wordt geregeld dat een gedeelte van het Stadshart gedurende 24 uur per dag een voetgangersgebied is. Het is dan niet is toegestaan om te fietsen in De Promesse, De Waagpassage, De Wissel en het smalle deel van Agorahof. In de overige straten van het voetgangersgebied van het Stadshart mag wel worden gefietst. Mits er geen bezwaren worden ingediend op dit besluit, gaat het verkeersbesluit in over 6 weken na 17 juli 2019. Het verkeersbesluit is een direct gevolg van de herinrichting van De Promesse en De Waagpassage en sluit aan op de ambitie een gastvrij en veilig winkelgebied te zijn.