Vrijdag 27 juli is gestart met de actie om weesfietsen te verwijderen op het Stationsplein, door het opplakken van stickers op fietsen. Wethouder John van den Heuvel heeft de eerste fietsen voorzien van de sticker, waarop staat op welke datum de sticker is aangebracht. Is de sticker na 28 dagen nog steeds aanwezig dan is het een weesfiets ofwel de fiets heeft geen eigenaar. De fiets wordt dan in de week van 27 augustus verwijderd en voor 13 weken opgeslagen in de Dukaatstalling.