Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Regie in uitvoering: publicatie rekenkamerrapport

Geplaatst: 12-12-2019

Veel gemeenten noemen zich tegenwoordig een ‘regiegemeente’. Wat dat precies inhoudt, blijft vaak onduidelijk. Regie betekent in het algemeen dat een gemeente bij de uitvoering van haar taken niet meer alles zelf doet, maar samen met andere organisaties, instellingen en inwoners probeert haar beleidsdoelen te bereiken.

Geel bord werk in uitvoering

Vormen van gemeentelijke regie

We onderscheiden in dit onderzoek drie vormen van regievoering bij gemeentelijke taken. De rol die de gemeente daarbij vervult, kan variëren:

  1. Uitvoering van taken via uitbesteding. De gemeente treedt hier op als opdrachtgever.
  2. Uitvoering van taken via coproductie. De gemeente bepaalt hier mede de oplossing of de aanpak van een bepaald vraagstuk, maar laat de uitvoering daarvan over aan één of meer externe partners.
  3. Uitvoering van taken via cocreatie. De gemeente is hier de faciliterende partij.

Per vorm van regie verschilt de mate waarin de gemeente nog iets te vertellen heeft over de inhoudelijke koers van het beleid (het WAT), respectievelijk over de wijze van uitvoering van het beleid (het HOE). Die zeggenschap is het kleinst bij cocreatie.

Waar gaat het rapport over?

De vraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is: hoe kan een gemeente in de praktijk concreet zo’n regierol vervullen? En hoe doet de gemeente Lelystad dit vergeleken met andere gemeenten?

Het rekenkameronderzoek 'Regie in uitvoering' is 12 december 2019 aangeboden aan de raad, het college en het concernteam van de gemeente Lelystad.

Klik hier om meer te weten te komen over dit rekenkameronderzoek.