Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Publicatie rekenkamerbrief armoedebeleid

Geplaatst: 24-10-2018

Eind van 2018 herijkt de Gemeente Lelystad haar beleid op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. De Lelystadse gemeenteraad zal dit beleid vaststellen. Om de raad te helpen bij het beoordelen van het herijkte armoedebeleid, heeft de rekenkamer een brief over dit beleidsonderdeel opgesteld. De brief is op 23 oktober 2018 gepubliceerd.

Portemonnee met euro's

We zijn in deze rekenkamerbrief armoedebeleid uitgegaan van negen rekenkameronderzoeken die sinds 2015 door rekenkamers in den lande zijn gepubliceerd. De rapporten gaan in belangrijke mate over gemeenten, die in redelijk lijken op Lelystad op het gebied van welvaart, bevolking en arbeidsmarkt.
We lichten in de brief toe, welke relevante rode draden we aangetroffen hebben in de onderzochte rapporten en welke aanbevelingen uit deze rapporten mogelijk betekenis kunnen hebben voor het Lelystadse armoedebeleid.

Klik hier om meer te weten te komen over dit rekenkameronderzoek.