Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Publicatie rapport HVC ‘Beperkt zicht bij onvoorziene omstandigheden'

Geplaatst: 19-8-2014

Afvalverwerker HVC is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen. Bij de oprichting van HVC in 1991 stond het verbranden van huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven centraal. HVC had toen een laag risicoprofiel. Maar dat is inmiddels niet meer zo. De rekenkamer Lelystad heeft in 2013 / 2014, in samenwerking met 17 rekenkamer(commissies) van 19 gemeenten, een gemeenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen de gemeente als aandeelhouder en de Huisvuilcentrale (HVC).

Afvalhoop

Wat is de conclusie van het onderzoek?

De hoofdconclusie van het onderzoek is, dat het bestuursmodel van HVC functioneert zoals indertijd is afgesproken. Echter, de risico’s die de aandeelhoudende gemeenten lopen staan niet in goede verhouding tot de geringe zeggenschap die zij hebben. Vanuit het verleden is de deelneming van Lelystad in HVC goed te begrijpen. Maar sinds de start van de samenwerking is er veel veranderd in de afspraken, het bedrijf HVC, wet- en regelgeving en de markt waarop HVC opereert. De gemeente Lelystad loopt daardoor nu grote risico’s door haar deelneming in HVC.

Voor meer informatie, zie onderzoeksrapporten