Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Hoe borgt de rekenkamer de kwaliteit?

Laatst gewijzigd: 15-1-2020

De terugkoppeling uit rekenkameronderzoek moet goed onderbouwd zijn en van voldoende (onderzoeks)technische en inhoudelijke kwaliteit. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Rekenkameronderzoek is lokaal maatwerk

Kwaliteit betekent in de context van het rekenkamerwerk onder meer, dat de producten van de rekenkamer aansluiten op de lokale situatie. De producten van de rekenkamer moeten zoveel mogelijk praktisch bruikbaar zijn bij de (beleids)afweging en het debat in de raadszaal. Rapporten van de rekenkamer worden altijd openbaar gemaakt, zodat ook de inwoners van de gemeente ze kunnen lezen. De rapporten en andere producten van de rekenkamer Lelystad moeten daarom altijd in begrijpelijke taal geschreven zijn. Onder meer deze kwaliteitseis staat in het kwaliteitsdocument van de rekenkamer Lelystad. Dit document is van toepassing op alle onderzoeken van de rekenkamer Lelystad.

We gebruiken diverse onderzoeksmethoden

Rekenkameronderzoek beperkt zich idealiter ook niet tot een enkele methode. De rekenkamer gebruikt bij haar onderzoeken verschillende invalshoeken  en methoden om dezelfde onderzoeksvraag te beantwoorden. Dat heet met een duur woord ook wel triangulatie. Triangulatie houdt in dat worden gecombineerd in één onderzoeksopzet. We analyseren een onderzoeksvraag dus vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden dataverzamelingstechnieken. Zo maken we bijvoorbeeld in een enkel onderzoek zowel gebruik literatuuronderzoek als van casusonderzoek, interviews, enquêtes, et cetera. De antwoorden uit de verschillende richtingen die elkaar overlappen/ hetzelfde zijn/ elkaar niet tegenspreken, zijn dan waarschijnlijk objectief waar. Triangulatie verhoogt de geldigheid van onderzoeksresultaten.

De rekenkamer kan kiezen uit diverse soorten en typen onderzoek. Uit dit aanbod kan een keuze worden gemaakt, die het beste past bij het onderzoekonderwerp.

Het gebruiken van diverse soorten en typen van onderzoek is een van de waarborgen die de rekenkamer hanteert voor kwaliteit. Daarnaast heeft de rekenkamer Lelystad waarborgen voor de kwaliteit in haar werkwijze opgenomen.

Rekenkameronderzoek is om van te leren

Het is de bedoeling dat raad, college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Lelystad van rekenkameronderzoeken leren. Dat betekent dat aan het werk van de rekenkamer Lelystad ook eisen mogen worden gesteld. De rekenkamer Lelystad moet onafhankelijk, zorgvuldig, kritisch en objectief onderzoek doen. De rekenkamer Lelystad gaat op een heldere en genuanceerde manier te werk en heeft oog voor de omgeving, waarin het bestuur van de gemeente Lelystad zijn werk doet. De rekenkamer let hierbij onder meer op de normen voor goed bestuur. Deze zijn:

  • integriteit,
  • transparantie van bestuur en beleid,
  • democratische besluitvorming en
  • publieke verantwoording.

De rekenkamer geeft oplossingsrichtingen

Wanneer uit rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeente zich kan verbeteren, doet de rekenkamer aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn geen kant en klare verbetertrajecten. De rekenkamer geeft oplossingsrichtingen aan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad aan de hand van de aanbevelingen een afgewogen besluit kan nemen. De rekenkamer geeft ook geen politiek oordeel. De gemeenteraad bepaalt welke politieke of bestuurlijke gevolgen een rekenkameronderzoek moeten krijgen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...