Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onafhankelijke positie

Laatst gewijzigd: 22-10-2019

De gemeenteraad van Lelystad heeft gekozen voor een onafhankelijke rekenkamer. Dat betekent dat de rekenkamer voor, maar niet van de raad is. De rekenkamer Lelystad maakt zelf uit welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe ze dat onderzoek aanpakt. Die onafhankelijkheid laat echter onverlet, dat de rekenkamer zo goed mogelijk wil inspelen op de behoeften van (vooral) de gemeenteraad.

Wat is onafhankelijk onderzoek?

Maar wanneer is onderzoek eigenlijk echt onafhankelijk? En hoe geef je onafhankelijk onderzoek op een goede manier vorm? Dat is de vraag waarop de Onderzoeksraad voor Veiligheid ingaat in haar  publicatie ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang.’ Dit rapport is op 8 maart 2018 gepubliceerd. De Onderzoeksraad heeft ook een informatief filmpje gemaakt over onafhankelijk onderzoek, het belang daarvan en de randvoorwaarden daarvoor.

Wat wil de rekenkamer Lelystad bereiken met haar onderzoeken?

De rekenkamer wil met haar onderzoeken inzicht geven in de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Lelystad. Meestal geeft de rekenkamer naar aanleiding van haar onderzoeken aanbevelingen voor verbetering. Het is aan de gemeenteraad om een politiek oordeel te geven over de uitkomsten van een rekenkameronderzoek. Als de gemeenteraad dat wenst, kan hij gevolgen verbinden aan rekenkameronderzoek. Meestal geeft de raad dan opdracht aan het college om de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren.

De rekenkamer Lelystad controleert overigens niet de jaarrekening van de gemeente Lelystad. De door de gemeenteraad in de arm genomen externe accountant doet dat. De rekenkamer mag wettelijk gezien wel alle rapporten en onderliggende documenten van de accountant inzien.