Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Op vrijdag 1 juni jl. fietsten de gemeenteraadsleden van Lelystad langs acht burger- en maatschappelijke initiatieven.

Geplaatst: 21-6-2018

Op vrijdag 8 juni jl. bezochten 26 raadsleden en fractie-assistenten het symposium ‘De toekomst is nu!’ bij het Werkbedrijf in Lelystad.

Geplaatst: 14-6-2018

Op 11 juni 2018 hebben we afscheid genomen van Cok Homan. Cok was jarenlang actief in de Lelystadse politiek voor verschillende partijen. Dit jaar zou hij beginnen als raadslid voor De Partij Voor de Vrijheid. Helaas mocht het niet meer zo zijn. We zullen zijn ervaring, hartelijkheid en positieve instelling missen.

Geplaatst: 12-6-2018

In de raadsvergadering van dinsdagavond 12 juni 2018 worden de voorgedragen kandidaat-wethouders voor de gemeente Lelystad geïnstalleerd. Aansluitend worden drie nieuwe raadsleden beëdigd.

Geplaatst: 7-6-2018

'Lelystad, een sprong voorwaarts'.

Geplaatst: 24-5-2018

De onderhandelaars van de VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP hebben, onder leiding van de VVD, een coalitieakkoord bereikt. Dit principeakkoord, met de titel 'Lelystad, een sprong voorwaarts' wordt nu aan de achterban van de deelnemende partijen voorgelegd.

Geplaatst: 18-5-2018

Het online jaarverslag 2017 van de Gemeenteraad.

Geplaatst: 24-4-2018

Raadsbijeenkomst 3 april, 20.00u

Geplaatst: 3-4-2018

Informateur Wouter Kolff adviseert de coalitie van Lelystad voor de periode 2018-2022 te laten bestaan uit de fracties van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Deze coalitie kan een college vormen dat bestaat uit 5 FTE aan wethouders en dat kan rekenen op 19 van de 35 zetels in de nieuwe gemeenteraad van Lelystad. Mocht deze formatie niet slagen, adviseert Kolff een raadsbreed akkoord met een zakencollege van maximaal 5 wethouders, gezien de complexiteit en de versnippering.

Geplaatst: 2-4-2018

Op donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden benoemd. De raadsbijeenkomst die hiervoor is belegd start om 19.00 in het Stadhuis. U bent van harte welkom om hierbij te zijn, nadien is er gelegenheid de raadsleden te feliciteren. Ook op deze avond lanceren we onze nieuwe website. Via deze site kunt u alle activiteiten, stukken, bijeenkomsten en nieuws van de gemeenteraad volgen. Ook wordt het op deze website een stuk eenvoudiger om contact te leggen met de gemeenteraad.

Geplaatst: 29-3-2018

Voor raadsleden en geïnteresseerden; u vindt hier de handreikingen die informatie verschaffen over de periode vlak na de verkiezingen. Hoe verlopen de gesprekken met de informateur en formateur? Wat wordt daar besproken? Hoe werkt coalitievorming? Indien u nog informatie mist of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de griffie. Contactgegevens staan op onze site.

Geplaatst: 29-3-2018

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lelystad is op vrijdag 23 maart 2018 door burgemeester Ina Adema bekendgemaakt en vastgesteld.

Geplaatst: 23-3-2018