Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Laatst gewijzigd: 16-4-2019

Veelgestelde vragen over het LelyStadsPanel.

Hoe meld ik mij aan als lid van het LelyStadsPanel?

Wanneer u lid wil worden van het LelyStadsPanel kunt u dat via ‘aanmelden’ doen.

Het onderzoek

Hoe komt een onderzoek tot stand?

De meeste peilingen onder het LelyStadsPanel zijn onderwerpen die het college van B&W van Lelystad onderzocht wil hebben. De uitkomsten van de onderzoeken dragen bij aan de beleidskeuzes die de gemeente maakt. Door de peilingen te houden zorgt  de gemeente Lelystad dat het beleid aansluit bij de behoefte van zijn inwoners. 

Ik weet (bijna) niets over het onderwerp. Heeft het dan wel zin als ik de vragenlijst invul?

Voor iedere vragenlijst die u ontvangt is uw mening van belang. Ook als u weinig tot niets van het onderwerp weet. De onderzoeken geven input aan beleidsstukken en voor deze stukken is het ook belangrijk om te weten hoe bekend inwoners met het onderwerp zijn.

Tijdens het invullen van de online vragenlijst krijg ik foutmeldingen

Als u tijdens het invullen van een online vragenlijst een foutmelding krijgt en het is u niet duidelijk hoe u dit kunt oplossen, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0320 278524 of een e-mail sturen naar: lelystadspanel@lelystad.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een antwoord hoe u het probleem kunt oplossen.

Tijdens het invullen van de vragenlijst heb ik het onderzoek weggeklikt. Wat is er met mijn antwoorden gebeurd?

De antwoorden die u heeft ingevuld zijn opgeslagen. Wanneer u de vragenlijst weer benadert via dezelfde link in de uitnodigingsmail, opent de pagina waar u met invullen gebleven bent. U kunt de vragenlijst vervolgens verder afmaken. Alleen volledig afgeronde vragenlijsten worden meegenomen in de analyse.

Ik ben te laat invullen. Heeft het nog zin om de vragenlijst in te vullen?

Zolang de vragenlijst nog online staat kunt u deze invullen. Als de link inactief is, dan is het onderzoek afgesloten en kunt u deze keer niet meer mee doen.

Hoe zit het met de privacy?

Het LelyStadsPanel wordt beheerd door Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad. Uw deelname aan het LelyStadsPanel is geheel vrijwillig. Bij iedere vragenlijst bepaalt u zelf of u deel wilt nemen of niet. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven als u niet meer wilt deelnemen aan peilingen.

Voorwaarden

U woont in de gemeente Lelystad en u bent minimaal 18 jaar oud.

Contact

Voor vragen over het LelyStadsPanel kunt u terecht bij Onderzoek en Statistiek via e-mailadres Lelystadspanel@lelystad.nl.

 Persoonsgegevens

Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor deelname aan het LelyStadsPanel. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door Onderzoek en Statistiek. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden

Uw e-mailadres gebruiken wij om u uit te nodigen voor onderzoeken. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. Hiermee kunnen we uitspraken over groepen doen en de onderzoeksresultaten interpreteren. Bijvoorbeeld: zijn er verschillen in mening tussen bepaalde groepen respondenten, zoals mannen en vrouwen, of de inwoners van verschillende wijken? Wij publiceren nooit gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Inzien en wijzigen van uw persoonsgegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen op uw persoonlijke pagina van het LelyStadsPanel.

Er is geen koppeling tussen uw persoonlijke gegevens en de Basisregistratie Personen. Dit betekent dat wij niet automatisch worden geïnformeerd over een verhuizing of veranderingen in de samenstelling van uw huishouden. We zullen u daarom op gezette tijden vragen of de door u verstrekte gegevens nog juist zijn.

Privacy

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De onderzoeksresultaten die gepubliceerd worden, zijn nooit te herleiden tot individuele personen.

Onderzoek en Statistiek werkt volgens de integriteitscode voor statistisch- en data-analytics onderzoek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek, de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de MarktOnderzoekAssociatie. Deze integriteitscode omschrijft de principes van onderzoek en ook de rechten van respondenten. Daarnaast geeft het document de minimale maatregelen voor beveiliging van onderzoeksgegevens naar voren komen en de procedures en voorwaarden voor goed databeheer worden beschreven.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

voorletters – achternaam – geslacht – geboortedatum – postcode woonadres – woonadres -  mobiele telefoonnummer* – vaste telefoonnummer* - e-mailadres – huishoudensamenstelling – geboorteland van uzelf en uw ouders – opleidingsniveau – inkomensklasse – huishoudeninkomen

Persoonsgegevens met een * zijn niet verplicht voor deelname aan het LelyStadsPanel.

Wat doet de gemeente met mijn ingevulde vragenlijst?

Onderzoek en Statistiek verwerkt alle antwoorden op een vragenlijst in meerdere rapporten. Een ‘Onderzoeksverantwoording’, met een overzicht van antwoorden, publiceert Onderzoek en Statistiek meestal binnen enkele weken op de website . De inhoudelijke rapporten over thema’s van het onderzoek volgen later. Eerst worden deze naar de opdrachtgever verstuurd – meestal de beleidsafdeling – Waar wordt bekeken of de uikomsten een aanleiding zijn om bestaand beleid te wijzigen of om nieuw beleid te maken. Het duurt meestal enkele maanden voordat de rapporten met beleidsimplicaties ter vaststelling aan het college van B&W worden voorgelegd. Na vaststelling worden ze ook via bovenstaande link gepubliceerd.

Hoe kan ik mijn gegevens controleren of wijzigen ?

Jaarlijks sturen wij een panelupdate uit, dat is een vooraf ingevulde vragenlijst met uw achtergrond gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Is er iets gewijzigd kunt u die wijziging doorvoeren. Mocht er tussentijds iets wijzigen kunt u een e-mail te sturen naar lelystadspanel@lelystad.nl. Zet in uw e-mail uw (achter)naam en uw (evt. oude) adres. De medewerker van Onderzoek en Statistiek zal de wijziging voor u doorvoeren.

Verhuizing

Ik ben verhuisd binnen Lelystad, wat nu?

Als u verhuisd bent binnen Lelystad dan kunt u gewoon lid blijven van het LelyStadsPanel. U wordt wel verzocht om uw nieuwe adres via de mail door te geven, zoals hierboven vermeld staat. .

Ik woon na mijn verhuizing niet meer in Lelystad, wat nu?

Woont u na uw verhuizing niet meer in Lelystad, dan kunt u helaas geen lid blijven van het LelyStadsPanel. U leest hieronder hoe u zich kunt afmelden.

Afmelden

Ik wil mij afmelden voor het LelyStadsPanel

Uitschrijven kunt u via de link onderaan in elke de uitnodigingsmail of u kunt een e-mail sturen naar lelystadspanel@lelystad.nl. Vermeld in uw e-mail uw (achter)naam en adres. U wordt dan door een medewerker van Onderzoek en Statistiek uit het LelyStadsPanel verwijderd. Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens definitief verwijderd worden uit ons systeem. Er blijven geen gegevens van u in de LelyStadsPaneladministratie opgeslagen.

Prijzen

Ik heb een uitkering. Moet ik mijn gewonnen prijs doorgeven aan de uitkeringsinstantie?

Nee, deze kleinere prijzen zijn belastingvrij en u bent niet verplicht dit te melden.