Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Partijen gezocht om mee te denken over ontwikkeling locatie Waterwijk/Zaanstraat

Laatst gewijzigd: 4-5-2022

De gemeente Lelystad is voornemens om de locatie Waterwijk/Zaanstraat (kadastraal perceel P6143) te ontwikkelen met woningbouw en aanverwante functies. De gemeente Lelystad ziet dit gebied als één integrale gebiedsontwikkeling waarin (maatschappelijke) functies in samenhang met het omliggende (met name richting noord/noordwesten) woongebied wordt ingevuld. Met deze ontwikkeling kan de Waterwijk richting de Zaanstraat (Zuidzuidoosten) stedenbouwkundig worden afgerond/ingepast. Mogelijk worden ook andere inbreidingslocaties en bestaand/leegstaand vastgoed in de omgeving bij de ontwikkeling betrokken (kadastrale percelen P6082 en P4850).

Uitgangspunten

De uitgangspunten die de gemeente Lelystad bij deze gebiedsontwikkeling hanteert, zijn onder andere:

  • Het realiseren van een (sociale)huurprogramma;
  • Aanvulling met een betaalbaar koop programma;
  • Aanvulling met aanpalende (maatschappelijke) voorzieningen;
  • Duurzaam en innovatief (bv. circulair/decentrale energie/water, deelvervoer etc.);
  • Eco-vriendelijke wijk/klimaat adaptief;
  • Ruimte/aandacht voor bijzondere woonvormen/leefgemeenschappen;
  • Specifieke vormen van architectuur, stedenbouw en kwaliteit ingepast en aansluitend bij de bestaande wijk/structuur.

Meedenken

De gemeente Lelystad is daarbij op zoek naar één (of meerdere) belanghebbende(n) (met bijvoorbeeld aanpalend grondeigendom) en/of samenwerkende partijen die met de gemeente willen meedenken/participeren aangaande de verdere planuitwerking met als mogelijk resultaat het sluiten van een intentieovereenkomst en wanneer partijen dit overeenkomen, een naderhand te sluiten ontwikkelovereenkomst, koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. In de selectieprocedure zal in ieder geval aandacht worden besteed aan ervaring met bijzondere woonvormen, tevens zal een referentieproject onderdeel uitmaken van de selectie-eisen.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie over bovenstaande, dan kunt u tot 3 weken na de datum van deze publicatie (4 mei 2022), dus tot uiterlijk 25 mei 2022, contact opnemen met s.kleve@lelystad.nl

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...