Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Enquête openingstijden horeca

Laatst gewijzigd: 11-3-2019

Gemeente Lelystad bekijkt op dit moment of er behoefte en draagvlak is voor een verruiming van de openingstijden van de horeca in de stad. Hierbij vinden wij de mening van bewoners belangrijk. Daarnaast vragen wij ook de politie en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Lelystad, om advies.

Geef uw mening door

U kunt de enquête hier invullen. Let op: per adres kan de enquête één keer ingevuld worden. 

Resultaten in kaart brengen

U kunt de enquête invullen tot 1 april 2019. Vervolgens verwerken wij de binnengekomen reacties van bewoners en voegen deze samen met het advies van de politie en van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Lelystad. Op basis van deze drie uitkomsten wordt duidelijk of er behoefte en draagvlak is om de openingstijden te verruimen. Daarna wordt met de gemeenteraad besproken of de openingstijden van de horeca in Lelystad wel of niet worden aangepast.

Het vervolg

Voor de zomer informeren wij u over de resultaten van het onderzoek via de website en via de overige communicatiekanalen van gemeente Lelystad. Wanneer u een mailadres doorgeeft op het enquêteformulier, dan gebruiken wij dit e-mailadres om u te informeren over het onderzoek.

“Lelystad, een sprong voorwaarts”

De inventarisatie vloeit voort uit het raadsprogramma Lelystad 2018-2022, “Lelystad, een sprong voorwaarts”, waarin is opgenomen dat er wordt gekeken of er behoefte en draagvlak is voor een verruiming van de openingstijden van de horeca in Lelystad.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de enquête? Neem dan contact op met de heer R. de Bie. Dit kan telefonisch op nummer 14-0320 of per mail op gemeente@lelystad.nl.