Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ambitie Ondernemersplein Lelystad

Laatst gewijzigd: 21-5-2019

Ondernemersplein Lelystad is van start gegaan in april 2014. Vanaf 1 juni 2016 vindt de informatie en dienstverlening aan ondernemers plaats vanuit het Informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van het stadhuis. Het plein wordt doorontwikkeld tot een dienstverlenings- en contactcentrum 'voor en door ondernemers'.

Samenwerking

De gemeente Lelystad is initiatiefnemer voor de invulling en verdere ontwikkeling van het Ondernemersplein. Dat doet zij zoveel mogelijk in samenwerking met andere (markt)partijen door hen te betrekken en daadwerkelijk te laten participeren in het ondernemerscentrum. Dit zijn zowel grote gevestigde ondernemingen als eenmansbedrijven en startende zzp’ers.

Voorloper

Lelystad heeft de ambitie om bij de invulling van het Ondernemersplein voorop te lopen en een voorbeeldfunctie te vervullen voor de andere Ondernemerspleinen in den lande. Dit ‘voorloper–zijn’ uit zich onder andere in de actieve houding richting de gevestigde c.q.  zich vestigende ondernemer, het actief betrekken van de ondernemers en ondernemersorganisaties, de snelle en correcte afhandeling van aan het Ondernemersplein gestelde vragen, de uitstraling van de te gebruiken communicatiemiddelen, de organisatie van voor ondernemers relevante bijeenkomsten, workshops, cursussen, etc.