Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sport en spel

Laatst gewijzigd: 4-10-2016

Sport- en spelvoorzieningen in de wijk zijn belangrijk en bovenal leuk, voor jong en oud. Wellicht heeft u een idee om een speeltuintje op te knappen of een voetbalveld te realiseren. Hier volgen enkele voorbeelden ter inspiratie:

Informeel en natuurlijk spelen

De speelplek bij Horst 20 wordt verwijderd. Direct omwonenden mogen meedenken en meebeslissen over de inrichting van de ruimte waar speeltoestellen worden verwijderd. Direct omwonenden van deze speelplek hebben gekozen voor een informele speelplek. Ze hebben een ontwerp gemaakt en ze zijn bereid daarin maximaal verantwoordelijkheid te nemen, zowel in de uitvoering als in het beheer en toezicht (maaien, zwerfafval-vuil opruimen, adopteren van afvalbak). Bewoners van Westhoven en Zoom hebben als reactie op het gemeentelijk speelruimtebeleid een plan ontwikkeld voor natuurlijk spelen in hun buurt. Zowel in de uitvoering van het plan als in het latere beheer nemen bewoners hun verantwoordelijkheid.

Opknappen grote Speelplek Lelystad-Haven (gestart in 2015, nog niet afgerond)

Een groep jongeren wil de grote speelplek in Lelystad-Haven gaan opknappen. Binnenkort zal er een bijeenkomst zijn om te zien waarmee we kunnen gaan beginnen. Project staat aan het begin.

Voetbalveld Lelystad-Haven (gestart in 2015, nog niet afgerond)

Het voetbalveldje in de Harderwijkstraat wordt heel erg veel gebruikt. In samenwerking met omwonenden gaat het binnenkort opgeknapt worden. Project wordt binnenkort uitgevoerd.

Leuk idee of initiatief?

Contactinformatie

Heeft u een idee? Neem dan contact op met de ideeënmakelaar of bewonersconsulent via telefoonnummer 14 0320 of per mail: mensenmakendebuurt@lelystad.nl. Ook kunt u contact opnemen met de opbouwwerker in uw wijk om uw idee te bespreken.