Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onze bewonersconsulenten

Laatst gewijzigd: 10-1-2019

In Lelystad zijn drie bewonersconsulenten: Masja Schuurman, Carmen Abels en Hasan Arslan. De bewonersconsulenten zijn de schakel tussen bewoners en gemeente als het gaat om zaken in de openbare ruimte. Vragen of ideeën hierover komen dan ook bij hun terecht.

Onze bewonersconsulenten

Iedere bewonersconsulent heeft een bepaald werkgebied en is voor dat deel aanspreekpunt voor bewoners. Zo heeft Masja het noordwestelijke deel van de stad en Carmen het zuidwestelijk deel en Stadshart. Hasan heeft het oostelijke deel van de stad. Op dit overzichtskaartje is de exacte verdeling weergegeven.

Inspirerende filmpjes

Een greep uit de ideeën voor de openbare ruimte die bij bewonersconsulenten terechtkomen, worden de komende periode online gezet. Het doel hiervan is om nog meer mensen in Lelystad te inspireren en te laten zien wat mensen samen doen om de stad voor uit te helpen. Kijk hier voor de filmpjes:

Leuk idee of initiatief?

Contactinformatie

Heeft u een idee? Neem dan contact op met de ideeënmakelaar of bewonersconsulent via telefoonnummer 14 0320 of per mail: mensenmakendebuurt@lelystad.nl. Ook kunt u contact opnemen met de opbouwwerker in uw wijk om uw idee te bespreken.