Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Flevokust: de multimodale overslaghaven

Laatst gewijzigd: 6-6-2016

Flevokust is een binnendijks industrieterrein ten noorden van Lelystad gelegen aan een overslaghaven. Het industrieterrein is gelegen op het kruispunt van hoofdvaarroutes en nabij de snelweg A6. Met deze twee modaliteiten kunnen vanaf deze locatie, per vrachtwagen of binnenvaartschip, containers of andere lading van en naar het achterland getransporteerd worden. Flevokust is een specifieke, havengebonden locatie, geschikt voor industriële, logistieke - en handelsbedrijven.

Gefaseerde ontwikkeling

Het havengebonden, binnendijkse industrieterrein wordt gefaseerd ontwikkeld met een uiteindelijke oppervlakte van circa 43 hectare. De beschikbare kavels zijn grootschalig te noemen met een minimale afname van 1 hectare en zijn bedoeld voor havengebonden bedrijvigheid tussen de milieucategorieën 3.1 tot en met 5.3.

Voor verkoopinformatie kunt u terecht bij mevrouw C.M. Gase van de Afdeling Economische Zaken van de gemeente Lelystad, 06-10252918.

Flevokust in het kort

 • Havengebonden industrieterrein
 • Buitendijkse overslaghaven
 • Toegang tot Europees vervoernetwerk via water, spoor, weg en lucht
 • Bestemmingsplan: Lelystad – Flevokust (2015)
 • Jaar van eerste uitgifte was 2014
 • Oppervlakte terrein: gefaseerde uitgifte tot 43 hectare
 • Kavelgrootte varieert vanaf 1 hectare; grote kavels beschikbaar
 • Milieuzonering varieert tussen milieucategorie 3.1 en 5.3
 • Kantooroppervlakte mag niet meer dan 30 procent van de bedrijfsvloeroppervlakte bedragen met een maximum van 1.500 m2
 • Parkmanagement niet aanwezig
 • Glasvezel is beschikbaar
 • Voor meer informatie: http://www.lelystad.nl/flevokust