Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanbieders

Laatst gewijzigd: 29-11-2019

Hieronder vindt u een overzicht van aanbieders op het gebied van jeugdhulp.

Persoonlijke verzorging, dagbesteding, kort verblijf en dagbehandeling

Deze aanbieders hebben de overeenkomst met de gemeente ondertekend. Staat uw aanbieder niet op de lijst, vraag uw aanbieder dan contact met de gemeente op te nemen.

Verblijf 24-uurs hulp met behandeling

Vanuit de regio zijn met acht aanbieders afspraken gemaakt: Vitree, Intermetzo, Triade, ’s Heerenloo, Pluryn, Omegagroep, Doenersdreef, Careander.

JeugdzorgPlus

Er zijn afspraken gemaakt met Intermetzo, Otto Gerhard Heldring Stichting en de Hoenderloo groep.

Jeugd GGZ

Met 56 aanbieders zijn contractafspraken gemaakt in de generalistische GGZ, specialistische GGZ, verslavingszorg en dyslexie zorg. Dit is de lijst met gecontracteerde aanbieders

Zeer specialistische landelijk werkende instellingen

Het gaat hierbij om zeer specialistische vormen van ondersteuning. Deze aanbieders zijn conform landelijke afspraken via de VNG gecontracteerd.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

In de regio zijn afspraken gemaakt met Samen Veilig als gecertificeerde instelling om dit als hoofdaannemer uit te voeren. Samen Veilig heeft afspraken gemaakt met de William Schrikkergroep, LJ&R en de SGJ als onderaannemers.

Pleegzorg

Vitree is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van pleegzorg in de regio Flevoland en voor het aansturen van eventuele onderaannemers van pleegzorg. Wanneer de Jeugd & Gezinsteams een andere aanbieder adviseert, wordt de pleegzorg door deze aanbieder in onderaannemerschap, vanuit de aan Vitree toegekende pleegzorg betaald.

Veilig Thuis: AMHK en 24 uur crisisdienst

In Veilig Thuis zijn per 1 januari 2015 de advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio Flevoland samengevoegd onder één dak.