Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Aanbieders zorg in natura

Laatst gewijzigd: 23-7-2021

De toegang tot gecontracteerde aanbieders verloopt bij voorkeur via JEL (Jeugd Lelystad), maar kan ook via de huisarts, jeugdarts en kinderarts. Met alle aanbieders is afgesproken om met JEL tijdig en zorgvuldig af te stemmen over het inzetten van jeugdzorg, de samenwerking tijdens het traject en bij het beëindigen ervan. Hieronder vindt u een overzicht van de jeugdzorgvormen en aanbieders.

Jeugdhulp zonder verblijf

Vanaf 2019 heeft de gemeente Lelystad de jeugdhulp zonder verblijf (de zogenaamde ambulante maatwerkvoorzieningen) op gemeentelijk niveau ingekocht via een Open House inkoopprocedure. Dit gaat over de vormen:
• begeleiding
• behandeling
• kortdurend verblijf (een maximum van 3 etmalen per week)
• vervoer
• persoonlijke verzorging en
• jeugd GGZ

Voor deze zorg in natura (ZIN) gelden vanaf 2020 de volgende tarieven. De gecontracteerde aanbieders zijn te verdelen in de groepen begeleiding en behandeling en jeugd GGZ.

Per 1 juli 2021 zijn met verschillende aanbieders nieuwe overeenkomsten voor het verlenen van lokale jeugdhulp afgesloten voor een periode van vijf jaar. Op deze manier kan er voor een langere periode zorgcontinuïteit worden geboden. De gecontracteerde aanbieders vindt u in het overzicht.

Jeugdhulp waarvoor geen beschikking nodig is (de zogenaamde algemene voorzieningen) is ingekocht bij JEL (Jeugd Lelystad) en diverse andere maatschappelijke organisaties. Informatie hiervoor is te vinden via vragen over Opvoeden en opgroeien en de website van JEL (Jeugd Lelystad).

Dyslexie

Ook dyslexie is opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2021 hebben we 2 aanbieders, te weten:

 

Aanbieder

Regionaal Instituut voor Dyslexie (voor alle kinderen die in Lelystad-Zuid naar school gaan)

Zien in de Klas (voor aalle kinderen die in Lelystad-Noord naar school gaan)

De toegang tot ondersteuning aan kinderen met EED loopt in Lelystad via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Zie informatie over screening en monitoring of vraag meer informatie op bij de leerkracht of intern begeleider (IB’er) van de school van uw kind.

Hoogspecialistische jeugd GGZ (essentiële functies)

Voor hoogspecialistische jeugd GGZ (essentiële functies) zijn de volgende aanbieders gecontracteerd door de 6 gemeenten in Flevoland:

 

Aanbieder

Specialisme

Accare

Behandeling eetstoornissen

Cumulus Home BV

Interculturele psychiatrie

De Waag onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten

Forensische psychiatrie

Familysupporters Amsterdam B.V.

Interculturele psychiatrie

GGz Centraal Fornhese

Klinische / hoogcomplexe ggz

Stichting Parnassia Groep B.V.

Interculturele psychiatrie

Stichting Tactus Verslavingszorg

Verslavingszorg

Sensazorg

Interculturele psychiatrie

Yes We Can Clinics

Klinische / hoogcomplexe ggz

Jeugdhulp met verblijf

Voor jeugdhulp met 24-uurs verblijf is Jeugd Centraal Flevoland gecontracteerd door de 6 gemeenten in Flevoland. Dit is een samenwerkingsverband tussen Vitree, Pluryn en ’s Heerenloo. Hieronder vallen ook de vormen pleegzorg, jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) en intensieve ambulante jeugdhulp als alternatief voor de verblijfsvormen.

Zeer specialistische landelijk werkende instellingen

Het gaat hierbij om zeer specialistische vormen van ondersteuning. Deze aanbieders zijn conform landelijke afspraken via de VNG gecontracteerd.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Voor jeugdbescherming en jeugdreclassering is Samen Veilig Midden Nederland als gecertificeerde instelling gecontracteerd door de 6 gemeenten in Flevoland. Samen Veilig Midden Nederland heeft als hoofdaannemer afspraken gemaakt met de William Schrikker groep en het Leger des Heils.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies-, en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor de 6 gemeenten in Flevoland is dit belegd bij Veilig Thuis Flevoland

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...