Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Persoonsgebonden budget (pgb) Jeugdzorg

Laatst gewijzigd: 21-3-2019

Vanaf 1 januari 2015 is wel de werkwijze rond pgb's veranderd. Vanaf nu beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw pgb.

Werkwijze pgb's

Als u een pgb ontvangt, krijgt u geen geld meer op uw bankrekening, maar een budget bij de SVB. De rekeningen van de zorgleverancier gaan, na uw goedkeuring, naar de SVB die ze voor u betaalt.

Pgb's Jeugd

Via onderstaande links vindt u meer informatie over het pgb voor jeugdhulp. Als u een pgb wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met het Jeugd- en Gezinsteam. Er zal eerst een gesprek met u plaatsvinden over de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Daarna wordt besproken of de inzet van pgb daarvoor passend is.