Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Buurtbudget Punter

Laatst gewijzigd: 20-12-2018

In Lelystad is op verzoek van de gemeenteraad gestart met de mogelijkheid om bewoners zeggenschap te geven over de budgetten voor groenonderhoud. Afgelopen jaren hebben op veel plekken in de stad, inwoners het initiatief genomen om de kwaliteit van vooral het groen en de netheid in de eigen buurt te verbeteren. Bij wijze van proef wordt in de Punter gekeken of er behoefte is om zeggenschap te krijgen over het onderhoud in de wijk en welke mogelijkheden er zijn.

Logo buurtbudget Punter

Doel van het buurtbudget

Met een buurtbudget streven we naar een openbare ruimte die beter aansluit bij de wensen van bewoners in de wijk. De bewoners van een buurt beslissen zelf hoe (eventuele) eigen inzet en de gemeentelijk middelen voor aspecten van het onderhoud worden ingezet zodat de door hen gewenste kwaliteit en gebruikswaarde wordt gerealiseerd. Zij weten zelf uitstekend welke kwaliteit zij belangrijk vinden en of ze wijzigingen willen aanbrengen in het onderhoud, zodat de kwaliteit beter aansluit bij hun wensen. Ook bepalen inwoners zelf of zij al dan niet de handen uit de mouwen willen steken om de basiskwaliteit te verhogen.

Informatiebijeenkomsten

Eind mei/begin juni 2018 zijn de bewoners in Punter via buurtvoorlichters persoonlijk uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. In totaal zijn vier avonden georganiseerd, waar in totaal ongeveer 50 bewoners aanwezig waren. Met bewoners is gesproken over een aantal specifieke onderdelen van beheer: zwerfvuil/ onkruid op verharding, grasmaaien, schoffelen, struiken snoeien en kantjes steken. Bewoners werd de vraag voorgelegd: ‘als we bij een specifiek beheeronderdeel meer inzet willen plegen, bij welk beheeronderdeel mag het dan minder?’. Het uitgangspunt bij deze vraag was om een balans te vinden. Discussie met en tussen bewoners geven aan dat verschillende bewoners, verschillende beheeronderdelen belangrijk vinden. Het aanwijzen van beheeronderdelen voor huidige inzet of meer  inzet is geen probleem. Het aanwijzen van een of meer beheeronderdelen voor minder inzet blijkt lastiger. Op basis van deze uitkomsten zou dit betekenen, dat vanuit bewoners zelf om een bijdrage wordt gevraagd in de vorm van bijvoorbeeld eigen inzet bij het onderhoud.

Groeninspectie in de wijk

Als vervolg op de informatiebijeenkomsten zijn twee groeninspecties in de wijk geweest. Op aangedragen voorbeeldlocaties van bewoners, zijn we ingegaan op de specifieke beheeronderdelen. Bij de voorbeeldlocaties is besproken of een kleine aanpassingen leiden tot een verbetering van de beeldkwaliteit. Kleine aanpassingen van de inrichting van groenvakken in de eigen wijk leveren een besparing  op. Bijvoorbeeld door heestervakken om te vormen naar gazonvakken. Deze besparing maakt het vervolgens mogelijk om andere groenvakken in de wijk intensiever in te richten en te onderhouden.

Presentatie wijkplan

De ideeën en suggesties die tijdens de groeninspectie door bewoners zijn aangedragen, zijn meegenomen in het wijkplan. Dit plan wordt 31 oktober 2018 in de Dukdalf gepresenteerd aan bewoners die zijn mee geweest met de groeninspecties. Ook bewoners die na de eerste informatiebijeenkomsten hebben aangegeven betrokken te willen blijven, ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Het vervolg

Na de presentatie van het wijkplan  aan betrokken bewoners, zijn in december alle inwoners van Punter in een nieuwsbrief geïnformeerd over het wijkplan. Zij kunnen in een enquête aangeven of zij het eens zijn met het wijkplan en of zij aanvullend nog ideeën hebben over het groenonderhoud in de wijk.

In de delen van Punter waar bewoners aanpassingen voorgesteld hebben, is een specifieke nieuwsbrief verstuurd. Hierin wordt aangegeven welke aanpassing(en) in de buurt zijn voorgesteld. Bewoners kunnen het aangeven als zij het niet eens zijn met de voorgestelde wijziging.
In totaal zijn er acht voorgestelde aanpassingen voor Punter. Deze kunt u onderstaand bekijken in de specifieke nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrieven wordt ook een beschrijving en nadere uitleg gegeven over het voorstel per straat. In de nieuwsbrief zelf kunt u lezen op welke adressen deze is bezorgd.

Specifieke nieuwsbrieven

Nieuwsbrief voorstel 1 - Punter 10

Nieuwsbrief voorstel 2 - Punter 15 en 16

Nieuwsbrief voorstel 3 - Punter 39 en 23

Nieuwsbrief voorstel 4 - Punter 48

Nieuwsbrief voorstel 5 - Punter 48

Nieuwsbrief voorstel 6 - Punter 49

Nieuwsbrief voorstel 7 - Punter 47, 48 en 49

Nieuwsbrief voorstel 8 - Punter 49 en 13

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...