Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Toetsingscriteria inspectie gasleidingen en beleid

Laatst gewijzigd: 8-7-2016

Het beleid van de gemeente is onder andere gebaseerd op de criteria die zijn omschreven in het TNO rapport van 23 november 2009, over de gasleidingen in woningen van Lelystad, die gebouwd zijn vóór 1980. Destijds is een inventariserend onderzoek gedaan naar het ontstaan van roest (corrosie) op de stalen gasleidingen in de woningen. Ongeveer 3000 woningen kwamen in aanmerking voor onderzoek en er zijn 300 inspecties uitgevoerd. Sindsdien werd er jaarlijks een groep van 400/600 woningen door de gemeente zijn geïnspecteerd en zijn de leidingen waar nodig, vervangen.

Ruime ervaring in onderzoek en inspectie

Inmiddels is er ruime ervaring opgedaan met het onderzoek en inspecties van gasleidingen. Gaandeweg bleek dat er meer stalen gasleidingen zijn aangetast en dat de roestvorming ernstiger was dan eerder geconstateerd. Inmiddels heeft de gemeente het beleid aangepast aan deze nieuwe inzichten. Sinds januari 2016 wordt steekproefsgewijs het type leiding onderzocht en visueel op roestvorming beoordeeld. Daarmee wordt afgeweken van het rapport d.d. 2008 en het Memorandum van 23 november 2009, waarin fysieke inspecties met meting van de wanddikte van de aangetaste leiding werden uitgevoerd. Door de aangepaste werkwijze, kunnen er meer leidingen geïnspecteerd worden, en grootschaliger worden vervangen.