Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bewonersavonden

Laatst gewijzigd: 22-6-2016

Per wijk worden gasleidingen steekproefsgewijs gecontroleerd. Na afronding van de controles in een buurt/wijk worden bewoners door de gemeente schriftelijk geïnformeerd over het resultaat. De bewoners die hun gasleidingen moeten laten vervangen, worden persoonlijk via een brief voor een informatieavond in het stadhuis uitgenodigd.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van de brief over het vervangen van de gasleidingen nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen tijdens de informatiebijeenkomst. De datum hiervan wordt vermeld in de uitnodigingsbrief.

In contact komen

Uiteraard kunt u de informatiebijeenkomst gebruiken om in contact te komen met andere bewoners die de gasleiding moeten vervangen. U kunt deze avond gebruiken om contactgegevens uit te wisselen. Om samen met medebewoners een collectief te vormen en gezamenlijk een installateur in de arm te nemen om de gasleidingen te vervangen kan voordelen hebben. Dit is voor de installateur handig, omdat hij aan één stuk door leidingen kan vervangen. Voor u als eigenaar is dit prijstechnisch meestal gunstig.

Meer informatie