Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kadernota

Laatst gewijzigd: 18-4-2019

In een kadernota worden op hoofdlijnen de inhoudelijke discussiepunten en de technische randvoorwaarden voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Met deze kaders in de hand kan het college een nadere uitwerking in de begroting presenteren.

Verschillend karakter

Kadernota en begroting hebben hiermee een duidelijk verschillend karakter in politieke betekenis: de kadernota is het moment van het inhoudelijke debat, de begroting het moment van de – vaak financiële – puntjes op de i.