Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kadernota 2018-2021

Laatst gewijzigd: 30-6-2017

De raad van Lelystad heeft dinsdagavond 30 mei 2017 de Kadernota 2018-20121 vastgesteld, daarbij werden 8 amendementen en 13 moties aangenomen. De kadernota bevat de door het college voorgestelde beleidsmatige en financiële kaders voor de in het najaar op te stellen programmabegroting.

Positieve kentering

Wethouder Jop Fackeldey: "Dit is de laatste kadernota van deze collegeperiode, een kadernota met een terug- en vooruitblik die, onder meer vanwege de onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen in het gemeentefonds, net als de voorgaande jaren vooral beschrijvend van aard is. Maar die wel -en daar ben ik blij om- een duidelijke positieve kentering laat zien. In het begin van deze bestuursperiode zetten de economische crisis en de daaropvolgende noodzakelijke bezuinigingen en de implementatie van de decentralisatieopgaven de gemeente onder zware financiële druk. Desondanks hebben we de absolute basis van de sociale-, sport- en culturele infrastructuur in stand weten te houden. Dit is iets waar het college en de raad trots op mogen zijn. Deze moeilijke periode is de gemeente redelijk goed doorgekomen en hopelijk kunnen we de crisis nu echt achter ons laten en de kansen grijpen die zich aandienen."

Investeringen

"Zo is er weer ruimte voor incidentele investeringen en nu de economie weer aantrekt en het nieuw te vormen kabinet waarschijnlijk zal gaan investeren, is het de verwachting dat gemeenten hiervan kunnen profiteren en meegaan de trap op. De mate waarin is echter onzeker."

Risico’s

"En ja, het is waar dat de druk nog steeds op de ketel staat, met name bij de uitvoering van de Jeugdhulp en de afbouw van de Wsw. Daarnaast zijn er nog meer ontwikkelingen en risico’s waar de gemeente op in zal moeten spelen, maar de grootste ontwikkelingen/ risico’s spelen richting de jaren 2021 en verder."

Stevige klussen geklaard

"Maar terugkijkend hebben we de afgelopen jaren een aantal stevige klussen geklaard en ontstaat er weer ruimte om te profiteren van de kansen die zich aandienen."

Archief Kadernota