Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Deelgebied Noord - Windplan Blauw

Laatst gewijzigd: 18-5-2018

Windplan Blauw is de werktitel voor het windpark Flevoland Noord. Het gaat om de ontwikkeling van het windpark van circa 250 MW in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad), ook wel aangeduid als projectgebied Noord in het Regioplan. Gelijktijdig wordt een plan uitgewerkt om de huidige windmolens op termijn te saneren. De nieuwe windmolens worden in lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon, die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie over Windplan Blauw vindt u op de volgende websites: