Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beeldkwaliteitsplan Windenergie

Laatst gewijzigd: 12-1-2018

In juli 2016 hebben de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde en de provincie Flevoland, na intensief overleg met de verschillende windverenigingen, het Regioplan Windenergie vastgesteld. In het Regioplan is opgenomen in welke vier deelgebieden initiatiefnemers op basis van een samenhangend plan een windmolenpark kunnen ontwikkelen. Drie van deze gebieden bevinden zich binnen de gemeentegrenzen van Lelystad. In het Regioplan is ook opgenomen dat de gemeenten een apart beeldkwaliteitsplan maken om te zorgen dat de windmolens goed in het landschap passen. Dit beeldkwaliteitsplan is inmiddels gereed.

Wat is het beeldkwaliteitsplan?

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan bevat 10 ontwerpprincipes en een aantal maatwerkoplossingen voor de windmolenopstellingen en bijbehorende voorzieningen. Ontwerpvoorstellen voor windmolenparken kunnen worden getoetst en ontwikkeld aan de hand van het beeldkwaliteitsplan. De ontwerpprincipes gaan in op de wijze waarop de windmolens het best in het landschap ingepast kunnen worden. De ontwerpprincipes hebben betrekking op herkenbaarheid van de lijnen en orde binnen en tussen de lijnen. De bedoeling is dat het beeldkwaliteitsplan bijdraagt aan de meest wenselijke en haalbare windmolenopstellingen in het landschap. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt voor de beoordeling van de windplannen in de projectgebieden.