Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Melding toepassen schone grond

Laatst gewijzigd: 4-10-2021

Als u grond of zand gaat toepassen valt dit onder Besluit Bodemkwaliteit. De grond mag alleen worden toegepast als kwaliteit van de grond bekend is. Hiervoor heeft u een keuringsrapport of certificaat nodig en moet u (meestal) de toepassing melden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemeente is het bevoegde gezag voor het afhandelen van uw melding, tenzij u de grond of het zand toepast binnen een provinciale Wm-inrichting of in het oppervlaktewater.
  • U moet de melding ten minste 5 werkdagen voor het toepassen doen via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
  • Bij het ingevulde formulier moeten tekeningen van de herkomst- en bestemmingslocatie en een kwaliteitsverklaring worden bijgevoegd.

In welke gevallen wordt er vrijstelling verleend aan de meldings- en/of keuringsplicht?

U kunt vrijstelling krijgen voor de meldingsplicht als u:

  • een particulier bent;
  • de grond op een landbouwbedrijf toepast en de grond is afkomstig is van een vergelijkbaar perceel binnen uw bedrijf;
  • baggert en de specie op de kant wilt leggen aangrenzend aan de watergang;
  • een partij kleiner dan 50 m3 wilt toepassen;
  • de grond weer terug legt op de plaats waar deze is vrijgekomen, zonder te zijn bewerkt;

U kunt vrijstelling van de keuringsplicht krijgen als u:

  • grond gebruikt die van een onverdachte locatie komt die valt onder een bodemkwaliteitskaart binnen de provincie Flevoland. U moet de toepassing echter wel melden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Wat zijn de kosten?

Aan de melding en de afhandeling van uw melding zijn geen kosten verbonden. Er zijn alleen kosten verbonden aan het laten keuren van de partij grond door een erkend bodemonderzoeksbureau.

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek

Het toezicht en de handhaving worden namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Meer informatie over de OFGV en hun contactgegevens vindt u op www.ofgv.nl.

Als ik nog vragen heb of niet weet of mijn toepassing meldings- en/of keuringsplichtig is?

Alle regels rond het toepassen van grond en bagger zijn uitgewerkt in het Besluit Bodemkwaliteit en de Nota Bodembeheer. Wanneer u nog vragen heeft over het toepassen, melden en/of keuren van zand, grond of bagger, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de OFGV (tel. 088 6333 000) of mailen naar info@ofgv.nl.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...