Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Links

Laatst gewijzigd: 2-12-2019

Er zijn diverse websites over wat u kunt doen op het terrein van energiebesparing, gebruik van materialen, binnenmilieu of woonkwaliteit:

Duurzame Buren

De website www.duurzameburen.nl is een bron voor praktische informatie over duurzame acties rondom de woning. Hier delen buren hun persoonlijke ervaringen rond duurzaam bouwen en wonen, energiebesparing en -opwekking. Zo is er een forum waar men terecht kan met vragen of tips en is het mogelijk om bijvoorbeeld het energieverbruik te vergelijken.

De Groene Reus

De Groene Reus is een onafhankelijke energiecoöperatie waarin bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid samen bijdragen aan een schonere leefomgeving. De Groene Reus kan praktische adviezen geven op het gebied van energiebesparing of over bijvoorbeeld lokaal energie opwekken in Flevoland. Voor meer informatie zie www.degroenereus.nl.