Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ondernemers

Laatst gewijzigd: 20-7-2020

U leest hier informatie over het coronavirus en de steunmaatregelen voor ondernemers.

Zelfstandigenloket (ZLF) geeft uitvoering aan inkomensondersteuning ondernemers

Als onderdeel van de maatregelen vanwege het coronavirus worden zelfstandige ondernemers door de overheid verwezen naar de gemeenten voor ondersteuning zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. In Flevoland kunnen ondernemers terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland voor inkomensondersteuning.

Op 22 mei 2020 is de Tozo-regeling 2 vastgesteld. Lees meer over de nieuwe voorwaarden.

Samenwerkingsverband

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Het Zelfstandigenloket Flevoland adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en hun bedrijf beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen.

Contact met ZLF

Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website www.zelfstandigenloketflevoland.nl. Daarnaast kunt u het ZLF bereiken op e-mailadres zlf@lelystad.nl of telefonisch via nummer 0320-278111. Of klik hier om naar het intakeformulier te gaan.

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl, met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. De ROM’s gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. In Flevoland is dat Horizon Flevoland. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Meer informatie over de COL vindt u op de websites van Horizon Flevoland en ROM Nederland.

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via rvo.nl/tvl.

Afspraken voor zorgaanbieders

Voor de aanbieders van zorg binnen de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning zijn tussen de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de volgende afspraken gemaakt:

  1. Regulier geleverde zorg en
  2. op alternatieve wijze geleverde zorg wordt zoals gebruikelijk gedeclareerd.
  3. Bij het niet of slechts gedeeltelijk kunnen leveren door de coronacrisis kunnen gemeenten hun contractpartners compenseren voor het omzetverlies.
  4. Daarnaast bestaat recht op vergoeding van - op grond van de RIVM-richtlijnen noodzakelijke  - meerkosten preventie en bedrijfsvoering om de dienstverlening te kunnen continueren op een adequaat kwaliteitsniveau.

Gemeente Lelystad compenseert volgens deze landelijke afspraken. Zorgaanbieders kunnen voor aanspraak op compensatie contact opnemen met de gemeentelijke accounthouder of contractmanager.

Ondernemers krijgen uitstel van betaling belasting

Het college van Lelystad neemt maatregelen om gemeentelijke belastingschulden bij ondernemers te voorkomen. De betaaldatum waarop belasting moet zijn voldaan, verschuift naar 30 juni 2020. De verlaging van de invorderingsrente van 4% naar 0,01% is een wettelijke regeling die ook voor gemeentelijke belastingen geldt en door het college wordt gevolgd. Met het opleggen van boetes op het niet tijdig betalen van belasting wordt terughoudend omgegaan. Uitgebreide informatie over uitstel van betaling belasting voor ondernemers.

De gemeente heeft eigenaren van vastgoed in Lelystad gevraagd om soepel om te gaan bij het innen van huurschulden middels een openbare brief.

Gemeente Lelystad betaalt rekeningen nu dagelijks

De gemeente Lelystad heeft de inzet op de crediteurenadministratie, vanwege de coronacrisis, tijdelijk verhoogd. Rekeningen worden nu dagelijks betaald, zodat leveranciers hun geld meteen ontvangen zodra de factuur binnen is.

Bedrijfs- of financiële zorgen naar aanleiding van corona?

Ondernemers die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland kunnen zich ook rechtstreeks bij de stichting MKBDoorgaan.nl melden voor de hulp bij toegang tot financiering en advies. U kunt zich aanmelden via de website www.mkbdoorgaan.nl voor een gratis informerend gesprek.

Kamer van Koophandel heeft een loket geopend voor ondernemers. U kunt vragen stellen over voorraden, personeel, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket.

Veelgestelde ondernemersvragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde ondernemersvragen en de daarbij behorende antwoorden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van ZLF of op de website van Rijksoverheid.

Op de website van Bedrijfskring Lelystad vindt u een lijst van veel gestelde ondernemersvragen en de antwoorden daarop van specialisten, waaronder die van de gemeente Lelystad.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...