Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ondernemers

Laatst gewijzigd: 6-1-2022

Op deze pagina's vindt u meer informatie over de gevolgen voor ondernemers door de uitbraak van het coronavirus.

Financiële tegemoetkomingen

Bbz inkomensaanvulling voor gevestigde ondernemers

Bent u een ondernemer en kunt u tijdelijk niet meer de kosten voor uw levensonderhoud betalen? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken door de maatregelen, ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. Dan komt u wellicht in aanmerking voor Bbz (bijstand voor zelfstandigen). Met Bbz kunt u uw inkomen aanvullen tot het voor uw geldende bijstandsniveau. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

In het vierde kwartaal van 2021 (1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) gelden specifieke regels voor Bbz inkomensaanvulling. Vanaf 1 januari 2022 gelden andere regels.

Bbz inkomensaanvulling vierde kwartaal 2021 In het vierde kwartaal van 2021 (oktober, november en december) is Bbz inkomensaanvulling een gift. Voor Bbz inkomensaanvulling in het vierde kwartaal van 2021 vraagt de gemeente u een schatting te maken van uw inkomen per maand (oktober, november, december). De gemeente vult uw inkomsten iedere maand aan tot het bijstandsniveau.

Na afloop van de maand bepaalt de gemeente op basis van uw daadwerkelijke inkomen op elk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terugbetalen. Bbz inkomensaanvulling in het vierde kwartaal van 2021 is vergelijkbaar met Tozo, maar is niet hetzelfde. Een verschil tussen Bbz inkomensaanvulling en Tozo is dat u meer informatie over uw situatie en uw bedrijf bij de gemeente moet aanleveren. Ook onderzoekt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen, gaat omhoog naar 90%. Dat betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies (op dit moment is dat nog 80%). Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al lopen, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet verlaagt de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet ook bedrijven tegemoet die door deze acute lockdown worden geraakt in deze laatste weken van het kwartaal.

Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% in het huidige, vierde kwartaal kunnen meteen TVL aanvragen. RVO houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode loopt tot 28 januari 2022.

Terugbetaling Tozo-leningen

In de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat dat zelfstandig ondernemers de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 moeten beginnen met aflossen. Door de verscherpte maatregelen is dat voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk. De start van de verplichte aflossing begint daarom een half jaar later, dus op 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking Daarnaast wordt de looptijd voor alle Tozo-leningen met één jaar verlengd van 5 jaar tot 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft ook geen rente te worden betaald.

Subsidie voor horeca, sport en cultuursector voor controle coronatoegangsbewijs

Het college van Lelystad heeft een subsidieregeling ingesteld voor de horeca, sportverenigingen, cultuurinstellingen, evenementenbranche en andere ondernemingen die verplicht zijn om bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. U kunt een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die u hiervoor maakt. In totaal is er € 181.000 beschikbaar voor aanvragers in Lelystad. Aanvragen kan tot en met 19 december 2021 en geldt voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Vanaf donderdag 2 december 2021 kunt u een aanvraag voor de eenmalige subsidie indienen.

Meerkostenregeling gecontracteerde aanbieders Wmo en jeugdhulp

Het college van Lelystad compenseert gecontracteerde zorgaanbieders in de meerkosten die zij gemaakt hebben gedurende de coronacrisis. Dit zijn de voorwaarden:

 • Alleen de meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van de RIVM-maatregelen worden vergoed door de gemeente;
 • Deze meerkosten mogen niet gedekt zijn in eerdere vergoedingen of kunnen worden weggestreept tegen eventuele besparingen;
 • De vergoeding is alleen van toepassing op de meerkosten die gemaakt zijn in de gecontracteerde periode in 2021.

We gaan ervan uit dat u zorgvuldig omgaat met de meerkostenregeling en er geen beroep op doet als u de middelen niet nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet u conform het vastgestelde Format registratie Meerkosten 2021 Jeugdwet en Wmo uiterlijk vóór 1 februari 2022 een verzoek indienen via het e-mailadres Meerkosten@lelystad.nl. Nieuwe verzoeken die na 1 februari 2022 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Uitgebreide informatie over deze meerkostenregeling is terug te vinden in de brief meerkosten Corona 2021 aanbieders jeugd en in de brief meerkosten Corona 2021 aanbieders Wmo.

Steunpakket en financiële regelingen

Wat zijn essentiële winkels?

Winkels open tijdens de lockdown

 • De volgende winkels zijn open van 5.00 tot 20.00 uur:
 • winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier, zoals supermarkten, dierenwinkels en slijterijen;
 • winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen, zoals een thuiszorgwinkel;
 • groothandels voor levering ten behoeve van personen in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • drogisterijen, opticiens en audiciens.
 • bouwmarkten, uitsluitend voor afhaal
 • winkels voor benodigdheden voor een uitvaart
 • winkels buiten voor uitsluitend kerstbomenverkoop (tot 17.00 uur).

Voor apotheken en tankstations gelden geen specifieke sluitingstijden.

Bekijk het overzicht van essentiële winkels die open mogen blijven tijdens de lockdown die is ingesteld per 19 december 2021.

Financieel advies nodig?

Ondernemers die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland kunnen zich ook rechtstreeks bij de stichting MKBdoorgaan.nl melden voor de hulp bij toegang tot financiering en advies.

Let op

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie en die aanbieden om tegen betaling uw aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en uw gemeente kunt u gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...