Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Achtergrondinformatie bestemmingsplannen

Laatst gewijzigd: 19-2-2019

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad en zijn bindend voor iedereen.

Onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: de regels, een toelichting en een plankaart (de verbeelding). In de toelichting zijn de kenmerken van het gebied vastgelegd en maakt de gemeente duidelijk hoe het gebied zich dient te ontwikkelen. De plankaart laat zien welk gebied welke bestemming krijgt. De regels bepalen wat het precies betekent dat een gebied een bepaalde bestemming heeft, bijvoorbeeld wat voor soort bebouwing er mag komen en hoe een bouwwerk of stuk grond gebruikt mag worden.

Bouwen

Omgevingsvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld staan wat de maximale hoogte of breedte van een bouwwerk is. De gemeente moet een bestemmingsplan in principe elke 10 jaar actualiseren. De gemeente kan een bestemmingsplan tussentijds herzien en kan ontheffing verlenen van wat er in het bestemmingsplan bepaald wordt.