Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Welstandsbeoordeling

Laatst gewijzigd: 17-3-2017

Bij een welstandsbeoordeling wordt een aanvraag omgevingsvergunning beoordeeld voor de activiteit bouwen en verbouwen. Als een aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan, wordt het getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Welstandsnota

Bij een welstandsbeoordeling wordt onder meer gekeken naar de massa van het gebouw, de structuur, maat en de schaal, de detaillering, materiaalkeuze en de kleurstelling. Hierbij wordt getoetst aan Welstandsnota 2015, Lelystad geeft ruimte Kwaliteit.

Er gelden drie welstandsniveaus:

  • Daar waar sturen en reguleren noodzakelijk is geldt de architectonische welstand of de stedenbouwkundige welstand.
  • Daarnaast zijn er gebieden met vastgestelde beeldregie- en beeldkwaliteitplannen.
  • Het overig deel van de stad en het buitengebied is welstandsvrij. In laatstgenoemde gebieden kunt u een vrijwillige welstandsbeoordeling laten doen.

Ambtelijke welstandstoets

Vanaf 1 januari 2016 kunnen veel bouwplannen via een ambtelijke welstandstoets beoordeeld worden. Veel voorkomende kleinere bouwwerken zoals een aanbouw, carport of dakkapel wordt ambtelijk getoetst aan de sneltoetscriteria. Tevens kunnen middelgrote veranderingen en kleine nieuwbouwplannen in het vervolg óók ambtelijk worden getoetst.  Dit zorgt voor een betere dienstverlening voor de planindiener.

Grote veranderingen aan een bouwwerk of grote nieuwbouwplannen hebben relatief veel impact op de omgeving en veelal een grotere complexiteit en worden door de welstandscommissie beoordeeld. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen.

In Welstandsnota 2015 (15 mb) kunt u meer lezen over de rolverdeling bij de welstandsbeoordeling.