Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

De planning voor de terreinafwerking in Warande is herzien. Dit betekent voor de Penningkruidstraat en het aansluitend deel van de Zilverschoonlaan tot aan de Wederiklaan dat de definitieve inrichting wordt uitgesteld. Hier wordt op korte termijn gestart met de bouw van woningen.

Geplaatst: 5-11-2018

De Olmen in Warande zal verder geschikt worden gemaakt voor de bouw van woningen. De Olmen is het deelgebied tussen de Parnassialaan en het Kindcentrum Warande waar nu en de komende periode nieuwbouw gaat plaatsvinden, nabij het nog aan te leggen Olmenpark.

Geplaatst: 2-10-2018

Op de Buizerdweg zijn alle wegwerkzaamheden afgerond. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren was de Buizerdweg een tijd afgesloten.

Geplaatst: 14-9-2018

Maandag 17 september 2018 wordt door Van Lenthe Dalfsen gestart met werkzaamheden nabij de rotonde Westerdreef. Dit werk maakt deel uit van de maatregelen voor het peilbesluit Warande en zorgt voor een verbinding tussen het water in en rond Warande en het Havendiep.

Geplaatst: 13-9-2018

Afgelopen week is De Wilde uit Lelystad gestart met de aanleg van de definitieve rijbaan en de parkeerplaatsen in de Egelkopstraat in Warande. Daarmee is een langere periode van straat- en groenwerkzaamheden in de wijk van start gegaan. De komende jaren zullen op verschillende plaatsen trottoirs worden aangelegd, zal parkeergelegenheid worden uitgebreid en worden de bouwstraten vervangen door nieuwe verharding. Verder zullen bomen worden geplant, wordt beplanting aangebracht en gras ingezaaid. De aannemer zal de hinder tot een minimum beperken.

Geplaatst: 13-9-2018

Bets en Oudendorp Architecten hebben villa-ontwerpen gemaakt voor de Lelystadse woonwijk Warande. De woningen worden op de markt gebracht onder de naam ‘Diamond Villa’s’. Het gaat om 3 verschillende typen die zo zijn ontworpen dat ze maximaal profiteren van zon- en daglicht en de ‘schitterende’ namen Ruby, Jade en Sapphire hebben meegekregen. Voor realisering van de villa’s heeft het architectenbureau vijf bouwkavels beschikbaar(*). Daarvoor is een reserveringsovereenkomst met de gemeente Lelystad afgesloten. De villa’s gaan zaterdag 15 september in verkoop.

Geplaatst: 27-8-2018

Op de Buizerdweg, ter hoogte van MFA Warande (tussen de supermarkt en het Kindcentrum), wordt een fietsoversteek gerealiseerd. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Buizerdweg tussen de Haagwinde en de Ranonkellaan afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt in een lus omgeleid via de genoemde wegen, om uiteindelijk op de Buizerdweg de route te vervolgen. Het werk start 27 augustus aanstaande en is uiterlijk 29 september 2018 afgerond. Op haal- en brengtijden van de school worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Geplaatst: 17-8-2018

De gemeente Lelystad heeft een reserveringsovereenkomst gesloten met Bets en Oudendorp Architecten uit Amsterdam voor de ontwikkeling van vrijstaande villa’s op een vijftal particuliere bouwkavels in de wijk Warande. Het gaat om de kavelnummers 96, 97, 132, 134 en 155 (zie kavelkaart Warande – Lelystad), die vooralsnog uit de kavelverkoop aan particulieren zijn genomen.

Geplaatst: 9-8-2018

ISPA Vastgoed uit Almere is de winnaar van een openbare inschrijving voor twee bouwkavels in de wijk Warande. De ontwikkelaar gaat de komende periode een plan uitwerken voor maximaal 20 woningen. Zowel rijwoningen, tweekappers als vrijstaande woningen zijn hier mogelijk. In het plan moeten blijvende erfafscheidingen mee worden ontworpen.

Geplaatst: 27-7-2018

Ter hoogte van het MFA eiland tussen de supermarkt en het Kindcentrum in Warande wordt aan de Buizerdweg een fietsoversteek gerealiseerd. De werkzaamheden hiervoor starten op 27 augustus 2018 en zijn uiterlijk 29 september 2018 afgerond.

Geplaatst: 19-7-2018

De afgelopen maanden is in het bestaande deel van Warande volop gewerkt aan de bouw van woningen en zijn veel woningen opgeleverd. Tijd om de definitieve terreininrichting van Warande verder op te pakken. Gemeente Lelystad heeft aannemingsbedrijf De Wilde opdracht gegeven voor het definitief inrichten van de Boterbloemhof, Egelkopstraat, Penningkruidstraat en Zilverschoonlaan.

Geplaatst: 18-7-2018