Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Het eerste deelgebied van Warande kent drie grote parkbossen. Deze parkbossen vormen een drie-eenheid en zijn onderling verbonden. Elk parkbos kent wel een andere opzet en sfeer. Losse vormen of strakke lijnen, grote open ruimtes of juist meer besloten. De parkbossen bieden verschillende sferen. Door verschillen kan het natuurlijk zijn dat een bepaald parkbos iemand minder aanspreekt, maar hierdoor is de kans juist ook weer groter dat een ander parkbos extra gewaardeerd wordt.

Geplaatst: 16-12-2021

Het afgelopen jaar is er veel ontwikkeld en gebouwd in Warande. Net als voorgaande jaren is het gelukt om Warande weer een beetje mooier en completer te maken. Er is veel gewerkt in het openbaar gebied; sommige straten zijn definitief ingericht. Dat geldt ook voor fietspaden, stoepen, groenstroken en parkeerplekken. De ontwikkeling op Het Eiland krijgt steeds meer vorm nu de kavels zijn uitgegeven en de projectmatige ontwikkeling opgestart kan worden.

Geplaatst: 16-12-2021

Nu de werkzaamheden voor het bouwrijp maken bij de Buizerdweg in Warande zijn afgerond is het tijd om ruimte te maken voor de ontwikkelaars om de woningen te (laten) bouwen. De informatiekeet aan de Koriander is daarom, zoals eerder aangekondigd, verhuisd naar een andere plek en komt in de buurt van het volgende gebied dat in ontwikkeling is: Klein Nooten.

Geplaatst: 15-12-2021

Naast alle werkzaamheden die er al zijn in Warande, wordt ook nog gestart met de aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en verharding voor de bouw van woningen in Klein Nooten. De werkzaamheden starten vlakbij de Larserdreef, rotonde Salland. In 2023 start hier naar verwachting de bouw van 100 woningen.

Geplaatst: 14-12-2021

Half november is de rotonde die aansluit op de Larserdreef aangepast door aannemer Heijmans Infra. Om dit te realiseren is de weg een weekend afgesloten geweest. De rotonde is nu aangepast met de nieuwe afslag naar de verlengde Westerdreef.

Geplaatst: 22-11-2021

In opdracht van de gemeente Lelystad voert Van der Weerd Grafhorst BV de terreinafwerking van het Olmenkwartier in Warande uit. In de week van 29 november starten de werkzaamheden aan de Koriander 70 t/m 86. De voetpaden worden bestraat en de tijdelijke parkeerplaatsen worden aangelegd. Deze werkzaamheden duren na verwachting tot en met 10 december 2021.

Geplaatst: 22-11-2021

De gemeente Lelystad heeft 8 november 19 particuliere kavels op Het Eiland in Warande in de markt gezet. Hierover heeft u in de eerdere nieuwsbrief Warande en op de website www.kavelsinlelystad.nl kunnen lezen. Er is veel belangstelling voor deze kavels, die allemaal aan het water liggen. Op dit moment zijn de kavelgesprekken met de inschrijvers voor de kavels op Het Eiland in volle gang.

Geplaatst: 20-11-2021

In opdracht van de gemeente Lelystad is aannemer De Wilde al enige tijd bezig met de aanleg van de definitieve verhardingen, zoals straten, stoepen, parkeerplaatsen en plantvakken in De Olmen- Waterfront. Grote delen zijn al klaar; de Kamille wordt afgerond en de werkzaamheden aan de Margriet zijn in volle gang.

Geplaatst: 19-11-2021

Half november heeft de gemeente Lelystad opdracht gegeven voor het bouwrijp maken van het gebied Klein Nooten in Warande. Aannemingsmaatschappij De Waard uit Zeewolde voert het werk voor de gemeente uit. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van riolering, kabels en leidingen voor water, stadsverwarming, internet etcetera en er worden ook bouwstraten aangelegd voor de toekomstige bouw van woningen vlakbij de Torenvalktocht.

Geplaatst: 18-11-2021

Het gebied waar straks de woningen gebouwd worden op Het Eiland, wordt verder bouwrijp gemaakt. In 2019 is hier al mee gestart, maar dit is tijdelijk stil gelegd. De werkzaamheden worden nu weer opgepakt om het gebied straks tijdig klaar te hebben voor de bouw. Verschillende aannemers worden daarna benaderd om een offerte uit te brengen. Begin 2022 zal naar verwachting duidelijk zijn welke aannemer de werkzaamheden voor Het Eiland verder op gaat pakken. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hierover informeren via de nieuwsbrief en website.

Geplaatst: 17-11-2021

IJsselland Ontwikkeling is eind september gestart met de verkoop van het project Buizerdkwartier in Warande en inmiddels zijn alle woningen verkocht. Het project bestaat uit 16 rijwoningen, 16 levensloopbestendige woningen, 2 twee-onder-één kapwoningen en 1 vrijstaande woning. Op dit moment wordt de grond bouwrijp gemaakt, zodat binnenkort de bouw kan starten.

Geplaatst: 16-11-2021

Netbeheerder Liander heeft bekendgemaakt dat het voorlopig niet meer mogelijk is potentiële nieuwe grootverbruikers in Lelystad Zuid aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De beperking in netcapaciteit is niet nieuw, ook landelijk speelt dit probleem. Liander werkt voor Lelystad aan een tussenoplossing, om snel weer nieuwe aansluitingen in het gebied te kunnen leveren.

Geplaatst: 11-11-2021

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...