Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Woongebieden deelplan 1

Laatst gewijzigd: 13-9-2019

Tussen natuur en bestaande stad ligt Warande. Deze jonge wijk is volop in ontwikkeling. Het eerste deelplan (‘Tussen de bossen’) is grotendeels gerealiseerd en wordt begrensd door drie grote parkbossen: Olmenpark, Elzenpark en Esdoornpark. Elk parkbos heeft een eigen thema, bijvoorbeeld een speelbos of een heuvelbos. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen.

Tussen de bossen

De uitstraling van het woongebied ‘Tussen de bossen’ wordt bepaald door de ligging tussen twee parkbossen. Deze parken zijn uniek in Nederland! De groene oases liggen verspreid door de woonwijk. Elk van de parkbossen krijgt een eigen thema, bijvoorbeeld een speelbos of een heuvelbos. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen.

Woningaanbod ‘Tussen de bossen’

In het groene woongebied ‘Tussen de bossen’ zijn enkele vrije kavels beschikbaar en worden projectwoningen van diverse prijsklassen gerealiseerd. Ook voor starters en mensen met lage en middeninkomens is er veel keuze. Naast betaalbare rijwoningen/geschakelde woningen voor gezinnen en senioren zijn er starterswoningen en appartementen te koop, en worden sociale huur-en koopwoningen aangeboden.

Rondom het scheepswrak

Dit woongebied ligt rond de archeologische vindplaats, het scheepswrak. Hier ligt een waterschip daterend uit de VOC tijd. Omdat de historische vindplaats niet bebouwd mag worden, ontstaat er een prachtige groene ruimte die plaats gaat bieden aan een plantsoen, kunstwerk en speelvoorzieningen.

Woningaanbod ‘Rondom het scheepswrak’

In het woongebied zijn veel vrije kavels beschikbaar en worden enkele luxe projectwoningen gerealiseerd. Voor zoveel als mogelijk is wordt met kopers van kavels gezocht naar een kavel van het gewenste formaat. Als kavelkoper krijgt u alle vrijheid om uw woning vorm te geven.

Meer informatie over kavels