Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inrittenkaart Warande toont relatie openbare weg en kavelgrens

Laatst gewijzigd: 12-11-2018

Voor het eerste deelgebied (deelplan 1) van de nieuwe wijk Warande is een inrittenkaart beschikbaar. Deze kaart, die regelmatig aan de voortgaande ontwikkeling van Warande wordt aangepast, is van belang voor kopers van bouwkavels en projectontwikkelaars. Het toont de specificaties tussen de bouwgrond en de openbare ruimte. Op de kaart staat aangegeven onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning voor een inrit moet worden aangevraagd. In de regel is deze niet nodig.

Nieuwe inrittenkaart

Inrit op vastgestelde plaats

De inritten worden door de gemeente aangelegd. Als vóór de start bouw geen verzoek door de gemeente is ontvangen of omgevingsvergunning is verleend om de inrit te verbreden of te verplaatsen, legt de gemeente de inrit aan conform de grondverkooptekening. Indien geen inrit in de grondverkooptekening is aangegeven, dan wordt de inrit conform de standaardmaten en -positie van de toepasselijke en dan geldende Inrittenkaart aangelegd.

Plaats inrit verschuiven

Op de inrittenkaart staan mogelijkheden om vergunningsvrij een inrit te verbreden of te verplaatsen. Op sommige plekken laat de inrittenkaart ruimte voor het aanpassen van de locatie en/of de breedte van de inrit. Voor het aangeven van de gewenste locatie en/of breedte van de inrit kunt u dit melden via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl.

U kunt daarbij gebruikmaken van een formulier waarop u gegevens en een situatieschets invult. Deze kunt u als bijlage bij uw aanvraag/melding via het Omgevingsloket voegen. U mag het ook fysiek sturen naar: Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad of afgeven bij het Informatieplein Wonen in de hal van het Stadhuis.

Bredere inrit, of op andere plek

Als bewoner wilt u een bredere inrit of de inrit op een andere plek (anders dan aangegeven in de inrittenkaart en de bijbehorende bandbreedtes). Daarvoor moet u een melding of aanvraag doen. De aanvraag wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en de daarvan onderdeel uitmakende toepasselijke Inrittenkaart. Een beslissing op de aanvraag wordt binnen 4 weken genomen.

Een reden voor afwijzing kan zijn dat op de gewenste plek bijvoorbeeld een boom, parkeerplaats of een lantaarnpaal is gepland of dat de inrit te dicht bij een bocht ligt. Zonder bericht heeft u na 4 weken het recht de uitrit aan te leggen.

Kosten

De kosten voor de aanleg van inritten (vergunningsvrij en/of met goedkeuring van de aanvraag) tot een breedte van maximaal 4,00 meter zijn voor rekening van de gemeente. Indien op verzoek of op basis van een goedgekeurde aanvraag een inrit aangelegd wordt die breder is dan 4,00 meter, zijn de extra kosten voor rekening van de koper. De kosten bedragen in dat geval € 100,00 per m2 extra aan te leggen bestrating. De betaling van die kosten moet plaatsvinden binnen 14 dagen na de dag waarop aan koper hiervan een factuur is gezonden.

Twijfel? Vraag het aan de gemeente

Bij vragen over de plaatsbepaling van de inrit is het altijd goed om contact op te nemen met de gemeente. U kunt daarvoor terecht bij: Ronnie Zijp, afdeling Beleid, team Ruimtelijk Economisch Beleid, tel. 14-0320. Een mailtje sturen kan ook: gemeente@lelystad.nl t.a.v. de heer Zijp. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Download inrittenkaart

De inrittenkaart Warande ligt ook ter inzage in het stadhuis en kan worden ingezien bij het Informatieplein Wonen  in de hal van het Stadhuis.