Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kaartmateriaal, brochures en publicaties

Laatst gewijzigd: 19-12-2019

Op deze pagina vindt u kaartmateriaal, folders en brochures van Warande.

Kaartmateriaal

De basis van het groene landschap van Warande wordt gevormd door lanen, vaarten, bossen en plassen. Er wordt bovendien ongeveer 85 hectare bos aangeplant, veelal in de vorm van woonbossen.

 1. Inrittenkaart
 2. Hondenkaart, uitlaatroutes
 3. Speellocaties
 4. Speelplekkenkaart (geactualiseerde versie per 1 december 2019)
 5. Structuurkaart
 6. Uitwerkingsplan deelgebied 1 Warande
 7. Plankaart
 8. Verkeerskaart
 9. Plattegrond terreininrichting Warande fase 11 blad 1
 10. Plattegrond terreininrichting Warande fase 11 blad 2
 11. Stedenbouwkundig plan Het Eiland

Folders en brochures

De Toolbox

De Toolbox Warande Deelgebied 1 dient als handleiding voor het ontwerp van de openbare ruimte. Hij is bestemd voor alle partijen die bij het ontwerp, de uitvoering en het beheer van de openbare ruimte betrokken zijn. Het document is opgesteld om een fraaie en samenhangende openbare ruimte te creëren die bovendien goed uit te voeren en te beheren is.

Bestemmingsplan fase 1

Het plangebied van fase 1 ligt ten zuiden van de Landstrekenwijk en de Larserdreef en wordt in het zuidwesten en zuidoosten begrensd door het foerageergebied van de kiekendieven. Dit plan behelst onder meer de bouw van circa 4.000 woningen, maatschappelijke en commerciële functies. Het actuele bestemmingsplan Warande leest u elders op de website.

Beeldregieplan deelgebied 1

Het beeldregieplan van Warande deelgebied 1 kunt u hier lezen. Beeldregieplan fase 1