Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Elektrische laadpunten

Laatst gewijzigd: 15-5-2019

Bezitters van elektrische auto's kunnen de accu van hun elektrische auto opladen bij oplaadpunten in Lelystad. Er zijn diverse locaties met oplaadpalen verspreid over de stad. Het aantal oplaadpunten neemt steeds meer toe en ook het aantal bezitters van elektrische auto's in de stad. Tegelijkertijd wordt een netwerk van oplaadpalen gerealiseerd, waar ook bezoekers gebruik van kunnen maken.

Actueel overzicht oplaadpunten

Een actueel overzicht van alle oplaadpunten die in en om Lelystad beschikbaar zijn staat op: www.oplaadpalen.nl.

Kosten opladen

De rijder van een elektrische auto heeft een pasje waarmee de oplaadpunten geactiveerd kunnen worden. De afgenomen elektriciteit wordt dan achteraf verrekend. Om 100 kilometer te kunnen rijden moet ongeveer 3 euro betaald worden.

Snelladers

Let op: voor snelladen geldt een starttarief en een tarief per minuut! Raadpleeg voor actuele tarieven de website van de aanbieder: www.allego.nl.

Aanvraag eigen oplaadpaal

Bewoners en werknemers met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te laden op eigen terrein, kunnen een oplaadpunt aanvragen in de buurt van hun woon- of werkadres. De gemeente Lelystad werkt voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s samen met MRA-Elektrisch. MRA-Elektrisch is een project van de samenwerkende overheden in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Doel van MRA-Elektrisch is elektrisch vervoer te stimuleren. U kunt een oplaadpunt aanvragen door het webformulier van MRA-Elektrisch in te vullen.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een oplaadpunt?

Om aanspraak te maken op een oplaadpunt bij een openbare parkeerplaats in de buurt, worden enkele voorwaarden gesteld.  Zo moet een oplaadpas worden aangevraagd via één van de aanbieders. De aanvullende voorwaarden zijn:

 • U woont of u werkt minimaal 18 uur per week in Lelystad.
 • U moet in het bezit zijn van een volledig elektrisch voertuig (twee- of vierwielig) of een plug-in hybride voertuig (vierwielig).
 • Het voertuig moet een minimaal volledig elektrisch bereik hebben van 45 km.
 • De toegestane categorieën voertuigen zijn: personenauto, bedrijfsauto en 'stadsauto', die bovendien 60 km/u moet kunnen rijden (oftewel de autosnelweg op moet kunnen).
 • U kunt uw voertuig niet opladen op eigen terrein bij woon- of werkplek (oprit of parkeergarage op uw terrein of dat van uw VvE).
 • Er is in een straal van 300 meter van uw woon- of werkadres nog geen oplaadlocatie aanwezig.
 • De parkeerdruk mag niet te hoog zijn (bij elke oplaadpaal moeten twee oplaadplaatsen ingericht kunnen worden).

Welke procedure volgt na een aanvraag eigen oplaadpaal?

Nadat u een oplaadpunt heeft aangevraagd, wordt de volgende procedure doorlopen:

 • In de omgeving van uw woning zal een parkeeronderzoek worden gehouden om vast te stellen of er voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Indien voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is, zullen bij de oplaadpaal 2 parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s (een oplaadpaal heeft 2 aansluitingen), bij voorkeur op een opvallende locatie op beperkte afstand van uw woning. Indien dat niet het geval is, zullen wij vooralsnog één parkeerplaats reserveren. Een tweede parkeerplaats wordt dan gereserveerd zodra in uw woonomgeving nog een aanvraag wordt gedaan.
 • De bewoners in de omgeving van uw woning zullen door middel van een bewonersbrief worden geïnformeerd dat in hun woonomgeving een aanvraag is gedaan voor een oplaadpaal voor elektrische auto’s
 • Vervolgens wordt een zgn. verkeersbesluit genomen voor het reserveren van één of twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s. Voor verkeersbesluiten geldt een termijn van 6 weken, waarbinnen belanghebbenden bezwaar kunnen indienen tegen de maatregel.
 • Indien een bezwaar wordt ingediend tegen het verkeersbesluit moet eerst een besluit worden genomen op het bezwaar. Het college neemt binnen tien weken na indiening van het bezwaarschrift een beslissing. Het college vraagt daartoe advies aan onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften. Het college heeft de mogelijkheid de afhandelingstermijn met vier weken te verlengen. Indien de indiener het niet eens is met de beslissing op het bezwaar kan deze hiertegen in beroep gaan.
 • Het verkeersbesluit wordt doorgestuurd naar MRA-Elektrisch, die de verdere acties voor het plaatsen van de oplaadpaal zal ondernemen. Daarbij hoort het realiseren van een aansluiting voor de oplaadpaal door de netbeheerder (Liander). Dit vergt doorgaans een aantal weken. Vervolgens zal de exploitant van de oplaadpaal (Pitpoint) deze plaatsen, testen en in werking stellen.