Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Geluid van dreven

Laatst gewijzigd: 6-8-2019

De hoofdwegenstructuur van de gemeente Lelystad bestaat uit verschillende dreven die dagelijks gebruikt worden door gemotoriseerd en elektrisch verkeer. Dit verkeer produceert geluid en kan afhankelijk van de situatie leiden tot geluidsoverlast. Onder de huidige werking van de Wet geluidhinder is er geen maximum of een normering gesteld waaraan tussentijds wordt getoetst, bijvoorbeeld bij geluidsklachten. De gemeenteraad heeft dat onwenselijk geacht en heeft in 2011 een maximale waarde van 58 dB(Lden) (bestaande bouw) vastgesteld. Daarmee is Lelystad onderscheidend ten opzichte van de landelijke wet- en regelgeving door het waarborgen van overmatige geluidhinder.

Geluidsproductie grenzen

Sinds 2012 gelden er Geluidproductieplafonds (GPP’s) voor de Rijkswegen en spoorwegen. Hiermee is er een wettelijke grens gelegd voor de hoeveelheid geluid dat een rijksweg of spoorweg mag produceren. Deze grens is niet toepasbaar voor gemeentelijke wegen door de dichtheid van het gemeentelijk wegennetwerk. Met de Omgevingswet wordt er nu ook gewerkt aan een systeem wat gaat gelden voor onder andere gemeentelijke wegen. Het Aanvullingsbesluit 'geluid' vult de Omgevingswet van 1 januari 2021 aan met regels die de Wet 'geluidhinder' gaan vervangen. Door deze wet is de gemeente verplicht geluid van gemeentelijke wegen te beheersen. Een van de onderdelen is het vijfjaarlijks monitoren van het geluid van het wegverkeer. Bij een toename van het geluidniveau nemen wij maatregelen die effectief het geluidniveau verlagen. Door deze wetswijziging worden ook de bestaande woningen beschermend. Met het ingaan van de Omgevingswet komt er een verfijnder en beter systeem voor de beheersing van lawaai dat van de gemeentelijke wegen komt. 

Omgevingsplan 

Een bestemmingsplan wordt straks vervangen door een Omgevingsplan. Het omgevingsplan moet zorgen voor evenwichtige verdeling van functies aan locaties. Dit geldt dan bijvoorbeeld ook voor nieuwe woningen. Deze gebouwen moeten dan beschermd worden tegen geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Daarvoor gelden straks de standaard waarden, al leiden de standaardwaarden niet op alle locaties tot het gewenste evenwicht tussen beschermen en benutten. De gemeente kan dan kiezen voor andere waarden, maar wel binnen de wettelijke kaders. Met een omgevingsplan krijg je dan een afweging op lokaal niveau met de eis om te komen tot een aanvaardbaar geluidniveau op geluidgevoelige gebouwen. 

 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...