Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Duurzaam ondernemen

Laatst gewijzigd: 13-12-2021

In het Klimaatakkoord is bepaald dat Nederland in 2050 overgestapt moet zijn op duurzame energiebronnen. Dit betekent onder andere dat we geen gas meer kunnen gebruiken. Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

In 2030 moeten we de CO2 uitstoot met 49 procent hebben verminderd. In 2050 met 95 procent. We doen dit door van fossiele brandstoffen over te stappen op lokale, duurzame energievormen en het verbruik te verminderen. Dit noemen we de warmtetransitie. Dit gaat iedereen aan, woningeigenaren, huurders en bedrijven. Een mooie, maar ook enorme uitdaging. En die begint nu. 2050 lijkt misschien ver weg. Maar door juist nu te beginnen hebben bedrijven de kans om op een voor hen geschikt moment over te stappen op een duurzame energiebron.

Zo pakt de gemeente Lelystad de warmtetransitie aan

Bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Bedrijven en instellingen verbruiken meer dan de helft van de energie in Lelystad. Dat betekent dat veel CO2 winst te halen is bij het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen. We zien grote verschillen tussen bedrijven, kantoren en (maatschappelijke) voorzieningen. Het gaat dan vooral om de grootte en leeftijd van de gebouwen. Maar ook de bedrijfsactiviteiten en het energieverbruik dat daarbij hoort. De grote bedrijventerreinen zoals Noordersluis, Oostervaart, Larserpoort en Zuiderpoort krijgen een aanpak op maat.

Wat gebeurt er nu al?

We hebben de energiesituatie van de bedrijven in kaart gebracht op bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart. Ook hebben we gekeken naar de wil om te verduurzamen. De gemeente en Platform Noordersluis werken dit verder uit in een plan voor het verduurzamen van Noordersluis. Ook voor Oostervaart gaan we hiermee aan de slag.

Plan verduurzaming Noordersluis

Pilots met de grootste aardgasverbruikers

De tien grootste aardgasverbruikers zijn verantwoordelijk voor 64 procent van het totale aardgasverbruik op Noordersluis. Op Oostervaart is dit zelfs 92 procent. Deze grote verbruikers zijn alleen geholpen met oplossingen op maat om aardgasvrij te worden. Voor de top vijf 5 bedrijven beginnen we in 2021 met pilots om de onderzochte kansen te testen. Hiervoor is een aantrekkelijke voucherregeling gemaakt door het Energie Expertise Centrum

Onderzoek naar een warmtenet

Het merendeel van de bedrijven zijn kleinverbruikers die energie vooral gebruiken voor ruimteverwarming. We onderzoeken of een warmtenet haalbaar is. Een warmtenet is ook wel bekend als stadsverwarming. Is dat niet haalbaar? Dan starten we een inkoopcollectief voor warmtepompen die aardgasgestookte installaties vervangen.

Aansluiten op natuurlijke momenten

Bedrijven kunnen in delen overstappen op duurzame energievormen. Dit kan individueel of samen met andere bedrijven. Daarbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke momenten zoals vervanging, verbouwing en nieuwbouw.

Energiebesparing

We richten ons ook op energiebesparing bij bedrijven. De goedkoopste en duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt. Alle bedrijven moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing. Vanaf 2022 zet de gemeente meer in op voorlichting en communicatie over het toezicht op energiebesparing. De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing is uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket van RVO. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Energielabel c

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

SVM subsidie

Bent u ondernemer in het MKB en heeft u plannen om te verduurzamen? Dan is het misschien interessant om gebruik te maken van de subsidieregeling Verduurzaming MKB de SVM. Het gaat om een bedrag van maximaal €2.500 per bedrijfspand. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Maatschappelijk ondernemen

Dit staat ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Bedrijven dragen naar vermogen bij aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen die met hun bedrijf samenhangen. Het vereist dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord willen gedragen en daarmee verder willen gaan dan de wet- en regelgeving hen voorschrijft. Wetten en regels kunnen het behoud van de natuur immers niet garanderen en ze maken ook geen vuist tegen mensonterende productieprocessen elders op de wereld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid binnen de gemeente Lelystad op de pagina's duurzaamheid

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...