Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Monitoringsplan

Laatst gewijzigd: 2-3-2023

Vanaf 2010 wordt gemonitord volgens het monitoringsplan. Hier wordt per soort(groep) de stand en ontwikkelingen weergegeven. Deze ontwikkeling vormt de basis voor beleid en kan als onderbouwing gebruikt worden bij ruimtelijke procedures. Als voorbereiding op de monitoring is in de periode 2009-2011 een uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde en bijzondere soorten.

Deelvragen

In een monitoringsplan wordt antwoord gegeven op allerlei deelvragen:

  • Wat is dat ‘iets’ dan?
  • Wie wil wat weten?
  • Wat wordt er gemeten?
  • Wie gaat er dan meten?
  • Wat kost het meten?

Openbaar groen

Centraal staat het openbare groen (grasvelden, bossen, waterlopen, plantvakken) in Lelystad. Groen dat door de bewoners gewaardeerd wordt en daarom hoge prioriteit heeft. Daarnaast wordt de gemeente wettelijk gedwongen om inzicht te hebben in de natuurwaarden van haar gemeente. Enerzijds omdat dit belangrijk is bij het beheer van het openbare groen, anderzijds omdat dit een rol speelt bij allerlei ruimtelijke ontwikkelingen die de gemeente wil realiseren.

Het monitoringsplan geeft aan welke aspecten gemeten dienen te worden, rekening houdend met de beleidswensen en de wettelijke verplichtingen van de gemeente. Daarnaast biedt het monitoren van de natuur in Lelystad goede kansen om de bestaande kwaliteit te toetsen en om veranderingen op te merken. Het bestaande beleid is dan ook een belangrijke basis voor het monitoringsplan. In verschillende beleidsdocumenten heeft de gemeente vastgelegd welke (natuur)kwaliteit men graag wil bereiken.

Wet Natuurbescherming

Het monitoringsplan wordt het meest beïnvloed door de  beschermde soorten uit de Wet Natuurbescherming (tot 2017 heette deze wet de Flora en Faunawet). Bij het beheer en de inrichting van de stad en het openbare groen zal rekening gehouden moeten worden met deze beschermde soorten en wellicht iets aangepast moeten worden.

Documenten

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...