Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Invasieve exoten in Lelystad

Laatst gewijzigd: 13-7-2018

Invasieve exoten zijn soorten die door menselijk handelen in Nederland terecht zijn gekomen en daar inheemse soorten verdringen of anderszins schadelijk zijn. Vorig jaar is door de Europese unie een lijst gepubliceerd met invasieve exoten die beheerst of bestreden moeten worden. Ook in Lelystad komen invasieve exoten voor. Zo kennen we de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Alleen laatstgenoemde hoeft wettelijk bestreden te worden. Daarnaast zien we sporadisch de springbalsemien.

Inventariseren

Op dit moment inventariseert de gemeente de verschillende (invasieve) soorten die in Lelystad voorkomen. Met een Facebook-actie wordt bewoners gevraagd om door te geven waar zij bepaalde soorten zien. De meldingen van bewoners en eigen bevindingen van de gemeente, geven inzicht in de locatie van soorten. Melden kan via de website lelystad.waarneming.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het herkennen van de verschillenden soorten.

Huidig beleid

In 2017 is de Gemeente Lelystad een proef gestart met de bestrijding van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop met heet water. Deze methode werkt, maar is erg arbeidsintensief. Naast de proef met heet water wordt op de reuzenberenklauw op gemeentelijke terreinen op risicovolle plekken (scholen, kinderdagverblijven, direct langs voet- en fietspaden) gemaaid voor de bloei. Hierdoor wordt verdere verspreiding voorkomen. De Japanse duizendknoop wordt naast bestrijding met heet water ook gemaaid en afgevoerd. Dit gebeurt door een gecertificeerd bedrijf omdat bij gewoon maaien stukjes van de plant aan de maaimachine blijven kleven en elders eraf kunnen vallen en daar vervolgens gaan groeien. 

Bestrijding

Voor wat betreft de bestrijding van de reuzenberenklauw sluit Lelystad zich aan bij de provinciale aanpak die dit jaar in een masterplan gepubliceerd wordt. Daarnaast is voor 2019 geld aangevraagd om intensiever te bestrijden of beheersen.