Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Natuurrijk Lelystad

Laatst gewijzigd: 13-7-2018

Lelystad is qua natuur een bijzondere stad. Het ontstaan als polder uit de voormalige Zuiderzee heeft gezorgd voor een gevarieerde bodem, kalkrijk, soms nog wat zout en zuur aan de oostkant van de gemeente, zand, veen en klei, het is allemaal te vinden.

Deze variatie zorgt ook voor een variatie aan planten. Je vindt hier bijvoorbeeld zuurminnende soorten als struikheide, moeraswolfsklauw en ronde zonnedauw, maar ook kalk- en leemminnende soorten zoals de grote keverorchis en brede wespenorchis.

Planten en dieren

Naast planten komen ook veel bijzondere diersoorten in Lelystad voor. Natuurlijk zijn er de vele vogels in de Oostvaardersplassen (al dan niet zeldzaam), maar ook zijn op veel plaatsen sporen van de Europese bever zichtbaar en maken ringslangen gebruik van aanwezige broeihopen. Via de ecologische verbindingszone langs de Lage Vaart verspreiden bever en ringslang zich langs Lelystad. Onlangs zijn op een aantal plaatsen waarnemingen gedaan van de otter. De bossen rond Lelystad vormen het leefgebied van de zeldzame boommarter.