Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

De kaarten op deze pagina zijn momenteel niet (actueel) beschikbaar.

Ecologisch Kennissysteem

Laatst gewijzigd: 4-9-2020

Op basis van waarnemingen, onderzoek, verwachtingen en ecologische kennis van haar grondgebied heeft de gemeente een ecologisch kennissysteem gebouwd. In dit kennissysteem worden per perceel de verwachte beschermde soorten geselecteerd en wordt automatisch een advies over te nemen beschermende maatregelen gegenereerd. Naast de beschermde soorten zijn ook de beschermde gebieden van Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland te zien, inclusief informatiebladen en toetsingskaders. Ook de begrenzing van de bebouwde kom, van belang voor de kapregels uit de Wet Natuurbescherming, en de gemeentebossen zijn via de kaart te benaderen.

Kaartviewer

Het ecologisch kennissysteem is te gebruiken via de kaartviewer:

Natuurnetwerk Nederland

Onder deze kop wordt het Natuurnetwerk Nederland weergegeven. Gebruik de knop ‘i’ voor de naam van het gebied en toegang tot de factsheets en een samenvatting van waarden.

Gemeentebos

De bossen in eigendom van de gemeente Lelystad zijn via deze selectie te zien. Met de knop ‘i’ is informatie te krijgen over de vaknummering en de hoofdboomsoort per vak.

Komgrens bos

De begrensde bebouwde kom ten behoeve van de Wet natuurbescherming onderdeel bosbeheer wordt hier weergegeven. De begrenzing is van belang omdat binnen en buiten de bebouwde kom andere regels gelden. Met de knop ’i’ wordt een weergave gegeven van de geldende regels en koppelingen naar de benodigde formulieren.

Natura 2000

In deze kaart zijn de Natura 2000 gebieden weergegeven. Met de knop ‘i’ is aangegeven voor welke ruimtelijke activiteiten (soort bouwwerk) en voor welke evenementen al dan niet een quick scan uitgevoerd moet worden. Dit geeft de mogelijke negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen aan geeft aan of een passende beoordeling gemaakt moet worden.

Advies natuurbescherming

Onder deze knop is het ecologisch kennissysteem van de gemeente Lelystad opgenomen. Een automatisch adviessysteem geeft op niveau van een kadastraal perceel automatisch een advies over mogelijk voorkomende beschermde soorten en hoe hier mee om te gaan. Om deze module te kunnen gebruiken dient ver ingezoomd te worden op de kaart.

Verwachting beschermde soorten

Hiermee kan het eventuele voorkomen van beschermde soorten en enkele zeldzame soorten weergegeven worden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...